Valitse taso

HINKU työryhmä

Lappeenrannan kaupunki on nimennyt työryhmän, joka valmistelee vuosittain toimenpiteitä, joilla kasvihuonekaasupäästöjen 80 %:n vähentämistavoite vuoteen 2030 mennessä voidaan saavuttaa.

HINKU työryhmän toiminnasta vastaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Ympäristötoimi vastaa myös yhteydenpidosta HINKU verkostoon.

Työryhmän tehtävänä on

 • laatia vuosittain suunnitelma toimenpiteistä, mitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään
   
 • laatia aiheesta tiedotussuunnitelma
   
 • valmistella muut HINKU kuntia koskevat toimenpiteet.  

HINKU työryhmään kuuluvat:

 • Tekninen toimi
  o tekninen johtaja Jussi Salo
  o kunnaninsinööri Pasi Leimi
  o tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen
    
 • Lappeenrannan Energia konserni, Energiakaupan johtaja Marko Pollari
   
 • Kasvatus ja opetustoimi, opettaja Raimo Alaraatikka
   
 • Liikuntatoimi, liikuntatoimen johtaja Ilkka Oksman
   
 • Kulttuuritoimi, Kulttuuritoimenjohtaja Päivi Linnea-Pötry
    
 • Wirma Oy, kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen
   
 • Kaupungin kanslian kehittämisyksikkö, kehitysjohtaja Markku Heinonen
    
 • Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, projektihenkilöstö
    
 • Tiedotus ja viestintätiimi, kaupunginsihteeri Alina Kujansivu
    
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto, professori Juha Varis.