Valitse taso

Puiden kaatoluvat

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on aina luvanvaraista. Yksittäisten puiden kaatoluvat tonttipuille myöntää rakennustarkastaja ja vähäistä suuremmille puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan tekninen lautakunta. Kaupungin puistojen ja taajamametsien osalta asiakaspalvelusta puiden kaatoasioissa vastaa teknisen toimen kadut ja ympäristö ja taajamametsien laajemmista hoito- ja hakkuutöistä kiinteistö- ja mittaustoimen metsätalouspalvelut.

Tonttipuut

Rakennetuilla alueilla yksityiset tontit, kaupungin vuokratontit, kerrostalotontit, teollisuustontit kaatoluvat myöntää rakennusvalvonta.

Yhteystiedot:
Jari Ukkonen, 040 505 2356

Joutsenon alue
Jari Ukkonen, 040 505 2356

Kaupungin puistojen ja taajamametsien yksittäiset puut

Asiakaspalvelusta vastaa teknisen toimen kadut ja ympäristö.

Jari Ukkonen, 040 505 2356

Asemakaava-alueen taajamametsien hoito- ja hakkuutyöt

Laajemmista hoito- ja hakkuutöistä vastaa teknisen toimen metsätalouspalvelut. Kohteet löytyvät metsätalouspalveluiden kotisivulta.

Kiinteistö- ja mittaustoimen metsätalouspalveluiden vastuulle kuuluvat myös uusien rakennusalueiden (tontit, kadut, johtolinjat jne.) hakkuut ja haja-asutusalueen kaupungin vuokratonttien puiden poistot.

Risto Laukas, metsätalouspäällikkö
puh. 0400 257 165

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamat vähäistä suuremmat toimenpiteet eli vähäistä suuremmat hakkuut

- Asemakaava-alueella yksityisten muut kuin rakennettujen alueiden tonttimaat
- Yleiskaava-alueilla (Keskustaajaman yleiskaavan V-alueilla sekä Mikonsaaren ja Läntisen saaristoalueen osayleiskaavojen MU- ja V-alueilla)

Maankäyttöluvasta edellä mainituille hakkuille päättää tekninen lautakunta ja esityksen valmistelee teknisen toimen kaavoitustoimi.

Tarja Luukkonen, kaavasuunnittelija
puh. 040 484 9745