Etusivu PalvelutYmpäristöTupakkavalvonta
Valitse taso

Tupakkavalvonta


Tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön vähittäinen loppuminen. Lain tarkoituksena on estää lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen edellytyksiä ja rajoittaa tupakointia heidän kasvuympäristössään. Valvonta perustuu vuosittain laadittavaan valvontasuunnitelmaan, jossa kullekin valvottavalle kohteelle on määritelty valtionhallinnon suosituksiin perustuva tarkastustiheys. Tämän lisäksi tehdään tarkastuksia asiakasyhteydenottojen perusteella.

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden myynti tuli luvanvaraiseksi 1.4.2009 lähtien. Vähittäismyyntilupa on myös edellytys tupakkatuotteiden hankinnalle tukkumyynnistä. Luvanvaraisuuden tavoitteena on vähentää alaikäisten tupakkatuotteiden saatavuutta ja tupakoinnin yleisyyttä sekä estää laittomasti maahantuotujen ja kiellettyjen tupakkatuotteiden levitys laillisten tupakkatuotteiden jakelukanavien kautta.

Vähittäismyyntiluvan hakeminen

Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Taipalsaaren ja Savitaipaleen alueella tupakan vähittäismyyntiluvat myöntää Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Vähittäismyyntilupien myöntämistä koordinoi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), jonka internetsivuilta löytyvät hakuohjeet sekä lisätietoja luvan myöntämisen perusteista.

Vähittäismyyntilupahakemus täytetään mieluiten sähköisesti. Lupahakemuksen voi toimittaa myös kirjallisesti, mutta tällöin luvan käsittelyyn on syytä varata enemmän aikaa.

Vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava kunnalle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta.