Etusivu PalvelutYmpäristöValvontasuunnitelmat ja maksutaksat
Valitse taso

Valvontasuunnitelmat ja maksutaksat Pieni pöllö.jpg

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi valvoo useita elinympäristön olosuhteita sekä yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden toimintaa. Valvonnalla varmistetaan toimijoiden ja olosuhteiden lainmukaisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikkeiden laatu, koulujen olosuhteet, järvi-, pohja- ja talousveden laatu ja ympäristöluvitetut tai rekisteröidyt toiminnot.

Valvonta jakautuu suunnitelmalliseen valvontaan ja ns. muuhun valvontaan.

Valvontasuunnitelmat

Suunnitelmallisessa valvonnassa viranomaistarkastuksia tehdään valvontasuunnitelmaan perustuen säännöllisin väliajoin. Tarkastusten tiheys riippuu tarkastettavasta kohteesta ja suoritettavan tarkastuksen luonteesta: suureen keskuskeittiöön tehdään useita, lyhyitä tarkastuksia vuoden aikana ja toisaalta karjatiloja tarkastetaan usean vuoden välein. Tarkastuksia voidaan tehdä joko ennalta ilmoittamatta tai tarkastuksesta etukäteen sopien. Valvonnan tavoitteena on varmistaa lakien noudattaminen kaikessa valvottavassa toiminnassa. 

Valvontasuunnitelma ympäristöterveydenhuollon valvonnassa tehdään yleensä neljäksi vuodeksi kerrallaan ja suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Ympäristönsuojelu on laatinut neljän vuoden aikana ns. vapaaehtoisen valvontasuunnitelman vuosittain. Ympäristönsuojelulain muutokseen perustuva ns. pakollinen valvontasuunnitelma otetaan käyttöön tn. vuoden 2016 alusta. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta hyväksyy molemmat suunnitelmat ja seuraa suunnitelmien toteutumista.

Maksutaksat

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen suorittama valvontatyö on suurelta osin maksullista. Maksullisuus perustuu aina lainsäädäntöön.

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan osalta maksullista toiminnanharjoittajalle on mm. ilmoitusten ja hakemusten käsittely sekä edellä mainitun valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen tarkastustoiminta. Maa-aines- ja ympäristönsuojelulakiin perustuvat mukaiset luvat ja ilmoitukset ovat maksullisia.

Maksutonta on edelleen mm. ruokamyrkytysepidemian selvittämiseen tähtäävä toiminta tai asunnontarkastuksissa ensimmäinen asuntoon suoritettava tarkastus, jossa arvioidaan terveyshaitan olemassaolon mahdollisuutta.

Maksut peritään toiminnanharjoittajalta Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymien taksojen mukaisesti.

Muu valvonta

Valvontaa tehdään myös ympäristötoimeen tulevien ilmoitusten perusteella. Tällöin pyritään selvittämään ilmoituksessa esitetyn ongelman laajuus ja kiireellisyys. Ilmoituksia tehdään mm. roskaamisesta, eläinsuojelusta, melusta tai asuntojen sisäilman ongelmista.