Etusivu PalvelutYmpäristöVesiasiatHaja-asutuksen jätevesihuolto
Valitse taso

Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

PienpuhdistamoYmpäristönsuojelulainmuutos (19/2017) ja Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) tulivat voimaan 3.4.2017.

 

Vaatimukset vanhoille kiinteistöille

Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys. Se on kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta sekä perusteltu arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja käsittelyvaatimusten täyttymisestä. Selvityksessä on oltava asemapiirros, johon on merkitty jätevesijärjestelmän sijainti ja purkupaikka. Lisäksi on oltava käytön, huollon, hoidon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Lomakepankissa (ks. linkit)  olevaa lomaketta voi käyttää selvityksen tekemiseen.

Jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan ympäristönsuojelulain, jätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisia vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Korjausvaatimus koskee alle 100 metrin etäisyydellä rantaviivasta olevia rakennuksia ja pohjavesialueilla sijaitsevia kiinteistöjä. Vaatimus ei koske 9.3.2011 68 vuotta täyttäneitä kiinteistöllä asuvia kiinteistönhaltijoita.
Muilla alueilla olevat jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa seuraavan rakennuslupaa vaativan rakentamisen yhteydessä.

Toimenpideluvan hakeminen

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan myös pelkkä kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa. Toimenpideluvan liitteenä tulee olla jätevesisuunnitelma (ks. alempana). Toimenpidelupa haetaan rakennus-valvonnalta. Lisätietoja asiasta antavat rakennusvalvonnasta:
Lappeenranta: Mari Forsell puh. 040 662 1148 (haja-asutus) ja Virpi Jukkara puh. 040 480 5842 (Joutseno)
Lemi: Pekka Rautanen puh. 0400 340 147
Savitaipale: Jorma Kuisma puh. 0400 186 5055
Taipalsaari:  Mikko Manninen puh. 040 167 6610

Vaatimukset uudisrakentamiselle

Uudis- ja korjausrakentamiskohteissa rakennuslupahakemukseen on liitettävä jätevesisuunnitelma. Ohje jätevesisuunnitelman tekemiseksi on liitetiedostona.
Jätevesisuunnitelman (ks. lomakepankki - Jätevesisuunnitelman yhteenvetolomake) tulee sisältää riittäviin lähtötietoihin perustuvat tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmän:

  • mitoituksesta
  • jätevesien määrästä ja laadusta
    rakenteesta
  • toimintaperiaatteesta
  • arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja ympäristökuormituksesta
  • ja muut järjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot
  • ASEMAPIIRROKSEEN: jätevesijärjestelmä ja purkupaikka, lähirakennukset, talous-vesikaivot, vedenottamot, pinta- ja pohjavesitiedot, muu maankäyttö
  • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet
Suomen ympäristökeskus ylläpitää puhdistamosivustoa, jolle on koottu tietoja jätevesijärjestelmistä ja tutkimustuloksista.

Ohjeistusta jätevesisuunnitelman tekemiseen sekä luettelo alueen jätevesisuunnittelijoista on liitteenä. Ohjeita jätevesisuunnitelman tekemiseen sekä luettelo alueen jätevesisuunnittelijoista on liitteenä.

Jätevesien puhdistusvaatimukset

Vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle: BHK7 80 %, kokonaisfosfori 70 % ja kokonaistyppi 30 %.
Pilaantumiselle herkän alueen puhdistusvaatimukset: BHK7 90 %, kokonaisfosfori 85 % ja kokonaistyppi 40 %.

Ympäristönsuojelumääräyksissä (ks. sivun linkki) Lappeenrannassa, Lemillä ja Savitaipaleella pilaantumiselle herkkiä alueita ovat: I- ja II- luokan pohjavesialueet, ranta-alueet (200 m), alle 5000 m2 rakennuspaikat ja erityisen kuormittavat kohteet avl>10, lisäksi pohjavesialueilla ei maahan imeytystä sallita.

Purkupaikan etäisyys talousvesikaivoihin paikallisista olosuhteista riippuen 30-200 m, vesistöön yli 30 m, tontin rajaan ja tiehen 5 m, ojaan 10 m, pohjaveden pintaa yli 1 m imeytyksessä jakokerroksen alapinnasta ja yli 0,25 m maasuodattimen alapinnasta. Jätevesien käsittelyratkaisuja löytyy RT 66-11133 talousjätevesien käsittely haja-asutusalueilla ohjekortista. WC:n korvaavia käymäläjärjestelmiä löytyy RT 69-10585 ohjekortissa. 

Taipalsaarella ei ole laadittu ympäristönsuojelumääräyksiä.

Lisätiedot:

ympäristötarkastaja Hanna Lohko, puh. 0400 154 579 (Lappeenranta)
ympäristötarkastaja vs. Taina Lahtela puh. 040 529 8480 (Taipalsaari, Lemi)
ympäristötarkastaja Jarmo Karhula puh. 040 571 8032 (Savitaipale)