Valitse taso

Ympäristönsuojelun henkilöstö ja tehtävät

Piutunen Sara, ympäristönsuojelupäällikkö
puh. 0400 817 636
- ympäristömelu
- ympäristölupa-asiat
- jätteiden ja maa-ainesten käsittely
- maa-ainesten otto

Korttinen Minna, ympäristötarkastaja
(virkavapaalla 21.2.2021 saakka)

Lahtela Taina, ympäristötarkastaja
puh. 040 529 8480
- luontoasiat
- maatalous
- haja-asutuksen jätevesihuolto (Taipalsaari, Savitaipale, Lemi)

Lohko Hanna, ympäristötarkastaja
puh. 0400 154 579
- viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen 
- lämpökaivot
- haja-asutuksen jätevesihuolto (Lappeenranta)
- leirintäalueet
- ympäristömelu
- maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Muurikka Salme, ympäristötarkastaja
puh. 040 673 3393
- maa-ainesasiat
- jätelainvalvontaa

Uski Päivi, ympäristötarkastaja
puh. 040 547 7357
- maa-ainesten otto
- teollisuuden lupa- ja valvonta-asiat
- hulevedet
- onnettomuudet
- ampumaradat
- pohjavesiasiat

Valkeapää Virpi, ympäristötarkastaja
puh. 040 840 9951
- maa-ainesten otto (Lappeenranta, Savitaipale ja Lemi)

Aura Raija, projektikoordinaattori
puh 040 5843 278
- vesistöjen kunnostus, Pien-Saimaa -hankkeet


Roskaantumisen valvontaa suorittavat kaikki tarkastajat. Ympäristölupakohteilla on omat vastuutarkastajansa.