Valitse taso

Ympäristönsuojelun henkilöstö ja tehtävät

Piutunen Sara, ympäristönsuojelupäällikkö
puh. 0400 817 636
- jätteiden ympäristöluvat
- ilmansuojelu

Lahtela Taina, ympäristötarkastaja
puh. 040 529 8480
- luontoasiat
- maatalous
- haja-asutuksen jätevesihuolto (Lemi, Taipalsaari ja Savitaipale)
- roskaantuneiden alueiden valvonnan koordinointi

Korttinen Minna, ympäristötarkastaja
puh. 0400 804 983
- pohjavesiasiat ja vesiensuojelu
- pilaantuneet maat
- polttonesteiden jakelu
- energiakaivot
- metalliteollisuus

Lohko Hanna, ympäristötarkastaja 
puh. 0400 154 579
- haja-asutuksen jätevesihuolto (Lpr)
- leirintäalueet
- ympäristömelu
- maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Uski Päivi, ympäristötarkastaja
puh. 040 547 7357
- teollisuuden lupa- ja valvonta-asiat
- hulevedet
- onnettomuudet
- ampumaradat
- pohjavesiasiat

Valkeapää Virpi, ympäristötarkastaja
puh. 040 840 9951
- maa-ainesten otto, lupa- ja valvonta-asiat
- tiedottaminen

Joutsenlahti Mikaela, ympäristötarkastaja vs. (30.4.2022 saakka)
puh. 040 673 3393
- jätteiden ympäristöluvat
- lämmitysöljysäiliöiden käytöstä poistaminen

Tikkanen Tarja, ympäristötarkastaja vs. (30.4.2022 saakka)
puh. 040 660 8297

Pöyhönen Mikko, ympäristötarkastaja vs. (30.4.2022 saakka)
puh. 040 619 0670

Vahvaselkä Tanja, ympäristötarkastaja vs. (30.4.2022 saakka)
puh. 040 503 8533

Vuori Anna, projektityöntekijä
puh. 040 570 1044

Roskaantumisen valvontaa suorittavat kaikki tarkastajat. Ympäristölupakohteilla on omat vastuutarkastajansa.