Valitse taso

Melu Melusaaste.jpg

Melu on ääntä, joka koetaan epämiellyttäväksi tai häiritseväksi tai joka on muulla tavoin terveydelle vahingollista tai haitallista hyvinvoinnille.

Melun on todettu aiheuttava mm. stressiä ja lisäävän sydän- ja verisuonitautien esiintymistä. Melu vaikuttaa haitallisesti myös oppimiseen.

Lappeenrannan, Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien meluselvitys valmistui vuonna 2015.

Meluilmoitus

Meluilmoitus tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan tilapäisestä toiminnasta, josta saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua tai tärinää. Meluilmoitusvelvollisuudesta on säädetty tarkemmin Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten luvussa 5.

Meluilmoituslomake löytyy lomakepankista. Ilmoitus tulee toimittaa viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Louhinta- ja murskaustoiminnan osalta ilmoitus tulee jättää viimeistään 14 vuorokautta ennen toiminnan alkamista.

Ilmoituksen voi jättää joko sähköisesti tai postitse (yhteystiedot).

 

Lisätiedot: ympäristötarkastajat