Valitse taso
Meluluselvitys

Tätä sivua päivitetään parhaillaan 15.4.2019

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen (Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari) meluselvitys valmistui vuonna 2015. Selvityksen mukaan vuonna 2015 Lappeenrannassa asui päiväaikaisen melun ohjearvon ylittävällä alueella 9,9 % asukkaista. Melualueella asuvista 48 % altistuu liikennemelulle ja 38 % raideliikennemelulle. Ennustetilanteessa vuosina 2030/2035 liikennemelualueella asuvien asukkaiden määrän ennustetaan kasvavan. Sen sijaan raideliikennemelun vaikutuspiirissä olevien asukkaiden lukumäärä vähenisi kaksoisraiteen meluntorjuntatoimenpiteiden toteutuessa täysimittaisesti.

Meluntorjunnan toteuttaminen

Meluntorjuntasuunnitelmassa esitettyjen meluntorjuntakeinojen toteuttamiseksi on keväällä 2019 käynnistetty Lappeenrannan meluntorjunnan toteuttamissuunnitelman laatiminen. Toteuttamissuunnitelmaan sisältyy asukaskysely, jossa asukkailta kysytään alueista joissa koetaan meluhaittaa sekä alueista, joiden ääniympäristö koetaan miellyttäväksi. Kysely on auki x.x - x.x.2019 oheisen linkin kautta.

Meluntorjunnan toteuttamissuunnitelman aikataulu:

  • Asukaskysely nettikysely x.x.-x.x, kyselyyn voi vastata myös ....
  • Asukastilaisuus Lauritsala 15.5
  • Iso-Kristiina
  • Aineiston ja asukaskyselyn perusteella laaditusta toteutussuunnitelma pyydetään kommentteja x.x
  • Käsittely x.x.