Valitse taso

Ympäristönsuojelumääräykset

 Taivas.jpg

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi annettuja paikallisia, olosuhteista johtuvia määräyksiä. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueella kuntakohtaiset määräykset on annettu Lappeenrannassa, Lemillä ja Savitaipaleella. Taipalsaaren kunnan valmistelemat määräykset eivät ole vielä voimassa.  Lemin määräykset koskevat vain talousjätevesien käsittelyä.

Ympäristönsuojelumääräyksillä rajoitetaan ja ohjataan esimerkiksi pölyä ja melua aiheuttavia toimintoja taajama-alueella sekä ajoneuvojen pesua, polttoaineiden ja kemikaalien varastointia ja talousjätevesien käsittelyä erityisesti herkillä alueilla kuten pohjavesi- ja ranta-alueilla.

 

Poikkeuksen hakeminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Hakemus tehdään vapaamuotoisena perusteluluineen ja toimitetaan osoitteeseen ymparistotoimi.kirjaamo(at)lappeenranta.fi

tai toissijaisesti postitse osoitteeseen 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
PL 302, 53101 Lappeenranta

Ohjeet poikkeuksen hakemiseksi pohjavesi- tai ranta-alueella sijaitsevien lämmitysöljysäiliöiden maahan jättämiseksi Lappeenrannan ja Savitaipaleen kuntien alueella:

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

  • Kiinteistön tiedot (haltija, osoite, postinumero- ja toimipaikka, kiinteistönumero)
  • Säiliön tiedot (koko, koska tarkistettu ja kenen toimesta, onko tyhjennetty ja puhdistettu ja kenen toimesta)
  • Maahan jättämisen perustelut*
  • Hakijan tiedot ja allekirjoitus (Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, päivämäärä ja allekirjoitus)

Hakemuksen liitteet:

  1. Asemapiirros tms. josta selviää tontin rajat, rakennukset ja säiliön sijainti
  2. Säiliön viimeisin tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja. Tarkastuksen tulee tehdä TUKESin hyväksymä yritys.

 
* Hyväksyttävänä perusteluna voidaan pitää, jos maanalaisen öljysäiliön poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu huomattavia kustannuksia tai kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Tulee huomioida, että maan alle jätetystä säiliöstä muodostuu ns. rasite kiinteistölle.

Päätös on maksullinen.