Suosikit

Eteläisen Saimaan rannoille kohoavat kyltit vetoavat saimaannorppaturvallisen kalastuksen puolesta

JULKAISTU 24.6.2024, 14.13

Saimaannorppa uimassa järvessä.

Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote 24.6.2024

Saimaannorpan kuuttien suojaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset päättyvät kesäkuun loppuun, mutta verkot ovat tämänkin jälkeen niin norpille kuin muullekin Saimaan eläimistölle edelleen vaarallisia. Maanantaina 1.7. Lappeenrannan, Ruokolahden ja Taipalsaaren rannoille nousee kylttejä, jotka muistuttavat kalaverkkojen aiheuttamasta uhasta. Kunnat sekä Suomen luonnonsuojeluliitto ja Leader Länsi-Saimaa vetoavat yhdessä eteläisen Saimaan kalastajiin, jotta nämä jättäisivät verkot laskematta Saimaalle myös rajoitusten päättymisen jälkeen.

Vuosittain huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun voimassa olevat verkkokalastusrajoitukset ovat vähentäneet merkittävästi kuuttien kevään ja alkukesän verkkokuolemia. Samalla kuuttien verkkokuolemat ovat kuitenkin siirtyneet myöhemmälle kesään. Muikkuverkkojen osalta rajoitukset päättyvät jo 20. kesäkuuta, vaikka myös muikkuverkot ovat norpille vaarallisia.

”Heinäkuussa kuuteilla on suurin riski tukehtua hitaasti ja tuskallisesti kalaverkkoihin, mutta norppia kuolee verkkoihin ympäri vuoden. Kuluvana vuonna on tullut tietoon jo kaksi alkuvuodesta verkkoihin kuollutta nuorta norppaa”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen.

Idean verkkojen vaarallisuudesta muistuttaviin kyltteihin kehitti hankevetäjä Henri Niiranen Leader Länsi-Saimaasta. ”Sympaattisen näköisen, uteliaasti käyttäytyvän ja vain ja ainoastaan Saimaassa tavattavan eläimen merkityksen vaikkapa matkailulle ymmärtää varmasti jokainen. On järkevää tavoitella win-win-tilannetta, jossa monipuolinen luonto tarjoaa mahdollisuudet alueen vetovoiman, elinvoiman ja asumisviihtyisyyden kehittämiselle. Siksi koimme yhdessä tärkeäksi nostaa tällä tavoin etupainotteisesti ja toivottavasti ennaltaehkäisevästi esiin verkkojen vahingollista vaikutusta erityisesti norppa-alueilla. Kalastaminen on mahdollista norppaturvallisestikin”, esittelee Niiranen kylttiprojektia.

Kylttiprojektiin lähtivät mukaan saimaannorpan levinneisyyden reuna-alueilta eteläiseltä Saimaalta Lappeenrannan kaupunki sekä Ruokolahden ja Taipalsaaren kunnat.

“Lappeenrannan kaupungin tahtotila on norppakannan vahvistuminen ja uhkatekijöiden vähentäminen. Teot ovat meidän käsissämme”, muistuttaa Lappeenrannan kaupungin vesistöasiantuntija Raija Aura.

”Taipalsaaren kuntastrategian osana on luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen. Tähän kuuluvat myös rauhaa rakastavalle saimaannorpalle annettavat turvalliset uimavedet”, toteaa Taipalsaaren kunnanpuutarhuri Reija Rämä.

”Täällä Ruokolahdella: Norppien koti, luonnon helmi. Ruokolahden kunta edistää aktiivisesti norppien suojelua ja elinolojen turvaamista varmistaakseen lajin säilymisen ja vahvistumisen tulevaisuudessa”, lisää Ruokolahden kunnan maanmittausinsinööri Kristiina Korhonen.

Saimaannorppien kannanseurannasta vastaavan Metsähallituksen mukaan joka viides kevään pesälaskennoissa havaittu saimaannorpan kuutti löytyi kuolleena. ”On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki talven kehnoista pesimäolosuhteista selvinneet kuutit saavuttavat lisääntymisiän. Kalastamalla Saimaalla vain norppaturvallisilla menetelmillä voi konkreettisesti auttaa erittäin uhanalaista saimaannorppaa”, vetoaa Tiainen. “Samalla auttaa muun muassa äärimmäisen uhanalaisia Saimaan järvilohta ja saimaannieriää, joita verkkokalastus myös uhkaa.“

Verkkokalastuksesta tulisi Saimaalla lisäksi pidättäytyä myös niillä alueilla, jotka eivät ole lainkaan verkkokalastusrajoitusten piirissä, mutta jotka ovat norpan elinalueita. Tällaisia vesialueita on erityisesti Etelä-Saimaalla, joka on saimaannorpan levinneisyyden reuna-aluetta.

Norppaturvallisia kalastusmenetelmiä on useita, ja niitä myös kehitetään jatkuvasti. Vapaa-ajankalastajille sopivia ovat muun muassa onki, vieheet, tiukka- ja kapeanieluiset katiskat sekä tietyt norppaturvalliset porukkarysät. Kaupallisessa kalastuksessa käytettyjä norppaturvallisia pyydyksiä ovat lisäksi nuotta ja trooli.

Kylttien julkistustilaisuuksissa keskustellaan saimaannorpan suojelusta

Kylttien julkistuksen yhteydessä projektissa mukana olevat tahot järjestävät kullakin kylttipaikkakunnalla tilaisuuden, johon on vapaa pääsy. Julkistustilaisuuksissa yleisöllä ja medialla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa saimaannorpasta ja sen suojelusta.

Kyltinjulkistustilaisuudet maanantaina 1.7.2024:

  • Ruokolahti, Huuhanranta, klo 9.30–10.30
  • Lappeenranta, satamatori, klo 12–13
  • Taipalsaari, kirkonkylän tori, klo 13.30–14.30