Suosikit

Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteisiin pääsee vaikuttamaan marraskuun asukastilaisuuksissa

JULKAISTU 14.11.2023, 08.00

Pinkki Jouko-bussi liikenneympyrässä, vesitorni ja vihreitä puita taustalla. Bussissa teksti ”Nyt kuljetaan Joukolla”.

Lappeenrannan joukkoliikennealue laajenee 1.1.2024 Imatralle muodostaen seudullisen joukkoliikennealueen. Seudullisen joukkoliikennealueen myötä Lappeenrannan kaupunki tarkastelee ja määrittää uudelleen joukkoliikenteen palvelutasotavoitteita muun muassa osallistamalla kuntalaisia mukaan keskusteluun.

Kaupunki järjestää marraskuussa kaksi asukastilaisuutta joukkoliikenteen palvelutasoon liittyen. Asukastilaisuudet ovat torstaina 23.11. Joutsenon koululla klo 17–19 ja torstaina 30.11. Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa klo 17–19

Asukastilaisuuksissa käydään läpi muun muassa joukkoliikenteen järjestämisen nykytilaa ja taustoja palvelutasotavoitteiden määrittämiselle, sanoo joukkoliikennepäällikkö Terhi Koski.

– Jotta voimme tarkastella ja määrittää Lappeenrannan joukkoliikenteen palvelutasoille tavoitetilaa, on tärkeää, että tiedämme mitä asukkaat pitävät tärkeänä kehityksen kohteena. Nyt palaute on erityisen tärkeää, koska olemme laajentumassa joukkoliikennealueena. Toivon runsasta osallistumista asukastilaisuuksiin.

Lappeenranta vastaa seudullisen joukkoliikenteen järjestämisestä ja kerää palautetta laajasti

Vuoden 2024 alusta voimaan tulevan seudullisen joukkoliikennealueen hallinnollisena isäntäkuntana toimii Lappeenranta, mutta esimerkiksi tarve joukkoliikenteen määrään ja aikatauluihin määritellään edelleen molemmissa kaupungeissa. Lappeenrannan seudun joukkoliikenne vastaa siis Lappeenrannan ja Imatran sisäisestä joukkoliikenteestä sekä kaupunkien välisestä liikenteestä.

Joukkoliikennealueen laajeneminen tulee tehostamaan joukkoliikenteen suunnittelua ja järjestämistä sekä matkustajan näkökulmasta helpottamaan matkustamista koko alueella. Alueelle tulee esimerkiksi yhtenäiset lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmät.

Joukkoliikenteen suunnittelua ja kehittämistä ohjaa Lappeenrannan kaupungin joukkoliikennepoliittinen ohjelma ja kestävän liikkumisen ohjelma.

Lappeenrannassa on jo useina vuosina tarkasteltu ja määritelty säännöllisesti palvelutason tavoitteita. Asukastilaisuuksien lisäksi nyt marraskuussa kaupunki kartoittaa palvelun tasoa myös parhaillaan käynnissä olevan vuosittaisen asiakaskyselyn avulla.  Kuntalaisten lisäksi joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden valmisteluun osallistetaan kaupunkikehityslautakunnan jäsenet. Lisäksi erilliset kommenttipyynnöt lähetetään alueraadeille sekä alue- ja asukasneuvostolle sekä vanhus- ja vammaisneuvostolle.

Lisätietoja:

Terhi Koski, joukkoliikennepäällikkö
Puh: 040 651 5599, terhi.koski@lappeenranta.fi