Suosikit

Lappeenranta järjestää Tulevaisuuden suunnittelutalkoot yritysten kanssa

JULKAISTU 15.11.2023, 14.31

Lappeenrannan kaupunki haluaa kuulla yritysten ja yrittäjien näkemyksiä ja kehittämisideoita ja viedä kehittämiskohteita eteenpäin yhdessä niiden kanssa.

Runsaasti ihmisiä kokoontuneena Lappeenrannan kaupungintalon sisätiloihin.

Jokasyksyinen keskustelu- ja ideointitapahtuma Tulevaisuuden suunnittelutalkoot pidetään Lappeenrannan kaupungintalolla kuluvan kuun 23. päivä alkaen klo 13. Tilaisuuden lyhyen yhteisen osan jälkeen jakaudutaan kuuteen työpajaan toimialoittain: kauppa, matkailu, ravintola-ala ja vapaa-ajan palvelut; liike-elämän palvelut, kulttuuri ja luovat alat, rakentaminen, sote-ala ja teollisuus. Kaupunki kutsuu kaikkia yrityksiä mukaan tapahtumaan.

– Haluamme kuulla yritysten ja yrittäjien näkemyksiä ja kehittämisideoita siitä, kuinka yritysten ja alueen positiivista kasvua voidaan vahvistaa ja toisaalta purkaa sen tiellä olevia esteitä, sanoo Lappeenrannan yrityspalveluiden päällikkö Eeva Pihlajaniemi.

– Paras tapa edetä on löytää ja viedä eteenpäin kehittämiskohteita yhdessä yritysten kanssa.

Suunnittelutalkoot on tapahtuma, jossa keskitytään eri toimialojen haasteisiin ja toimialan yritysten omiin huomioihin. Keskustelun kautta pyritään löytämään yhteisiä kehittämisen aihioita, joista voidaan valita seuraavan vuoden suuret kehittämiskokonaisuudet.

Toimialakohtaisissa työpajoissa yritysten edustajat pääsevät vaikuttamaan kehittämistavoitteisiin. Työpajoissa sovitaan yritysten kanssa yhteisistä tavoitteista, joita jalostetaan eteenpäin konkreettisiksi toimenpidekokonaisuuksiksi.

– Kokonaisuudet ovat sellaisia, joihin kaupunki voi vaikuttaa tai esimerkiksi toimia edunvalvojan roolissa, Pihlajaniemi sanoo.

– Suunnittelutalkoissa on mukana Lappeenrannan kaupungin sekä toimialaa edustavien yritysten ja organisaatioiden puheenvuoroja.  

Työpajoissa tavoitellaan avointa keskustelua ja etenkin yrityskentältä tulevia kehittämisehdotuksia. Niissä käydään läpi ja työstetään esimerkiksi sitä, millaiset edellytykset ja toisaalta pullonkaulat eri toimialoilla on ja mitä asioita nostetaan keskusteluun ja keskiöön ensi vuoden aikana.

Keskustelussa esille nousseista ja priorisoiduista osa-alueista valmistellaan toimenpidekokonaisuudet, joita lähdetään viemään aktiivisesti eteenpäin vuoden 2024 aikana. Nämä kokonaisuudet esitellään Boost Your Business Lappeenranta 2024 -tapahtumassa tammikuussa 2024.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua etukäteen 20.11. mennessä osoitteessa wirma.fi.

Lisätiedot:

www.wirma.fi

Yrityspalvelupäällikkö Eeva Pihlajaniemi, Lappeenrannan kaupunki
eeva.pihlajaniemi@lappeenranta.fi, 044 052 3056