Suosikit

Rapasaarenpuiston rakentaminen alkaa heinäkuun alussa

JULKAISTU 28.6.2024, 12.46

Rapasaaren alue, vanhat rautatiekiskot, vanha asemarakennus, vihreää kasvillisuutta, taustalla kerrostaloja.

Lappeenrannan kaupunki aloittaa Pikisaarenkatuun ja Satamatiehen rajautuvan Rapasaarenpuiston rakentamisen heinäkuun 2024 alussa, viikolla 27.

Rapasaarenpuiston rakennussuunnitelmat on laadittu vuosien 2022–2023 aikana ja kaupunkikehityslautakunta hyväksyi puistosuunnitelman kesällä 2023. Puiston rakentamisurakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen perusteella O. Hietasara Oy.

Monimuotoinen oleskelupuisto, jossa säilyy historian havina

Rapasaarenpuisto rakentuu 1880-luvulta olevan asemarakennuksen ympärille, asemakaavan mukaiselle puistoalueelle. Tavoitteena on palauttaa alue entiseen, historialliseen asuunsa, kertoo kaupungin vihervalvoja Risto Hämäläinen.

− Puistoa suunniteltaessa on otettu huomioon alueen asemapuistohistoria. Rautatiealueen raiteet ja niihin liittyvät rakenteet jätetään paikoilleen ja raiteiden väliin jäävään tilaan jätetään itsestään kasvava ruderaatti- eli joutomaa-alue. Lisäksi raiteiden päällä rakennettavat puutasot penkkeineen tuovat viitteitä vanhoista asemalaitureista.

Rakennettavaan puistoalueeseen sisältyy aseman pihapiiri, uusi muotopuutarha sekä entisellään säilytettävä rautatiealue. Puistoalueelle sijoittuvat Rapasaaren asemarakennus ja rautatie ovat valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristökohde (RKY-kohde). Rakentaminen ei kohdistu asemarakennukseen, mutta sen ympäristö kuivatusrakenteita uusitaan puistourakan yhteydessä.

Rapasaarenpuistosta toteutetaan kasvillisuudeltaan monimuotoinen oleskelupuisto, joka tarjoaa asukkaille ja turisteille uuden paikan viihtyä Saimaan rannalla. Puisto muodostaa kokonaisuuden muutama vuosi sitten remontoidun Rapasaaren laiturin kanssa.

Puiston muotopuutarha sisältää monilajista kasvillisuutta mukaan lukien muutamat säilytettävät vanhat hopeapajut, jotka osaltaan lisäävät alueen ekologista arvoa.

− Puiston länsireunaan istutetaan uusi lehmusrivi ja sen alle toteutetaan näyttävät monilajiset pensasistutukset. Lisäksi rakennetaan puistokäytäviä, luonnonkivimuureja ja oleskelualueita kierrätyskivimateriaaleja hyödyntäen, kertoo Hämäläinen.

Puiston rakentaminen on osa kasvun ja elinvoiman tukemista

Rapasaarenpuiston toteutus on yksi osa Lappeenrannan kaupungin alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE-hanketta, jonka rahoittajana toimii Etelä-Karjalan liitto. Kaupungin omarahoitusosuus rahoitetaan yhdyskuntatekniikan talousarviomäärärahoista. Asemarakennuksen ympäristön kuivatusrakenteiden rakentamisen rahoituksesta vastaa Lappeenrannan Yritystilat Oy.

Viikosta 27 alkaen Rapasaarenpuisto on työmaa-aluetta, joka rajataan aidoilla. Ulkopuolisten ei sallita liikkuvan työmaa-alueella. Rakentaminen ei aiheuta muutoksia Satamatien tai Pikisaarenkadun ajoneuvoliikenteen järjestelyihin, mutta työmaaliikenne voi satunnaisesti vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen. Rakentaminen kestää loppusyksyyn 2024 saakka.

Lisätiedot:

Laura Ratilainen, kaupunginpuutarhuri
Puh. 040 653 0935, laura.ratilainen@lappeenranta.fi

Kaupunginpuutarhurin loman aikana (21.6.–10.7.2024) yhteyshenkilönä toimii:

Risto Hämäläinen, vihervalvoja
Puh. 040 664 2026, risto.hamalainen@lappeenranta.fi