Suosikit

Varhaiskasvatukseen haettava viimeistään 26.3. 2023

JULKAISTU 22.2.2023, 13.58

Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelut ottavat vastaan hakemuksia 1.8.2023 alkavalle toimintakaudelle. Hakemus tulee tehdä viimeistään 26.3.2023. Hakuaika koskee uusia hakijoita ja varhaiskasvatuspaikan vaihtoa hakevia perheitä.

Muina ajankohtina varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opinnoista, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Huoltajat voivat vaihtoehtoisesti hakea paikkaa yksityisestä päiväkodista (Kristillinen päiväkoti Omenapuu, Steinerpäiväkoti Tontuntupa, Tirikan päiväkoti, Pilke Kuutti, Pilke Norppa, Touhula Lappeenrannan kampus ja Touhula Tirilä) kyseisen päiväkodin omalla hakemuksella. Yksityiseen päiväkotiin voi saada palvelusetelin. Lisätietoja on saatavilla verkkosivulta.

Leikkikerhoon hakeminen

Hakuaika maksuttomaan leikkikerhoon on 27.2.–26.3.2023.

Leikkikerhoryhmät toimivat kaudella 2023–2024 seuraavasti:

Kesämäen päiväkoti: ma-to klo 13–16 

Lauritsalan päiväkoti: ma-to klo 9–12

Kerhoryhmä perustetaan, mikäli ryhmään hakee vähintään 13 lasta.

Hakemukset varhaiskasvatukseen ja leikkikerhoon tehdään sähköisesti Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivuilla eDaisy-asioinnin kautta (www.lappeenranta.fi/varhaiskasvatus). Lisätietoja hakemisesta saa päiväkotien johtajilta, perhepäivähoidon ohjaajilta, palveluohjaajalta ja yksityisten päiväkotien ohjaajalta.

Varhaiskasvatus- ja leikkikerhopäätökset ovat luettavissa eDaisy-asioinnissa reaaliaikaisesti viimeistään 28.4.2023. Päätös voidaan pyydettäessä myös postittaa.

Yksityisen perhepäivähoitajan ilmoitusvelvollisuus

Yksityisen palveluntuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa perhepäivähoidossa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista varhaiskasvatuksesta vastaavalle varhaiskasvatuslain (540/2018) 50 §:ssä tarkoitetulle kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.  Lappeenrannassa tämä ilmoitus tehdään perhepäivähoidon ohjaajalle. Yhteystiedot löytyvät Lappeenrannan kaupungin verkkosivulta www.lappeenranta.fi.

Samalla on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002). Otteen voi tilata osoitteesta www.suomi.fi.

Lasten hoitotuet

Lappeenrannan kaupunki maksaa Kelan kautta lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea kunnallisen varhaiskasvatuksen ja yksityisten päiväkotien palvelusetelin vaihtoehtona. Tarkempia tietoja saa Kelasta ja Kelan verkkosivulta.

Kaupunki maksaa myös yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Kela maksaa kuntalisän suoraan hoitajalle yksityisen hoidon tuen yhteydessä (veronalaista tuloa hoitajalle). Lukuun ottamatta palvelusetelin piirissä olevia lapsia maksetaan kuntalisä jokaisesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevasta yksityisen hoidon tukea saavasta lapsesta Kelan ohjeistojen mukaisesti ilman erillistä hakemusta. Lisätietoja saa Kelalta.