Suosikit

Valinnaisaineet lukuvuonna 2022-2023

Valinnaisainevalinnat

 • Esivalinnat tehdään helmikuussa.
 • Varsinaiset, lopulliset valinnat tehdään 4. jakson alussa, maalis-huhtikuun vaihteessa.

-Valinta tehdään aina tarkan harkinnan perusteella.

-Valintaa on myöhemmin vaikea vaihtaa.

-Valinta tehdään itselle, ei kaverin mukaan.

-Valinnaisaineilla oppilas voi suunnata opintoja oman kiinnostuksen ja kykyjen mukaisesti.

 

Valinnaisainetarjonta

Kaksivuotiset kahden viikkotunnin valinnaisaineet:

-2 viikkotuntia (vt)

-kestää kaksi vuotta (8. ja 9. luokan)

-numeroarviointi 4-10

Yksivuotiset yhden viikkotunnin valinnaisaineet:

-1 viikkotunnin (vt)

-kestää yhden lukuvuoden

-valitaan eri kurssi 8. ja 9. luokille, samaa kurssia ei voi suorittaa kahta kertaa

-sanallinen arviointi, hyväksytty/hylätty

Kielitarjonnan lyhenteet

A1 alakoulussa alkanut ensimmäinen kieli (englanti)

A2 alakoulussa alkanut valinnainen kieli
(voi sisällyttää muihin kuin taide- ja taitoaineiden syventäviin valinnaisaineisiin)

B1 alakoulussa alkanut toinen kieli (ruotsi)

B2 yläkoulussa alkava valinnainen kieli (sa, ra, ve, es)

 

Toteutunut yläkoulun valinnaisainetarjonta lukuvuodelle 2022-2023  8.-luokkalaisille syventävien, soveltavien ja yleisten valinnaisaineiden osalta ja 9.-luokkalaisille soveltavien valinnaisaineiden osalta. 

 

Taito- ja taideaineiden syventävät valinnaisaineet (tunnuksena s**)

Kotitalous 

Kuvataide 

Käsityö (tekninen työ) 

Liikunta 

 

 Yleiset valinnaisaineet ( tunnuksena w**)

Kotitalous

Käsityö (tekninen työ)

Liikunta

Tietotekniikka

Kuvataide

 

Vieraiden kielien vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät 

Saksan kieli A2

Venäjän kieli A2

Espanjan kieli B2 (alkaa yläkoulussa 8.-luokalla)

 

Soveltavat valinnaisaineet ( tunnuksena v**)

Laajuus: 1 vt, Kesto: vuosiluokilla 8. tai 9.

 1. Luontoretkeily ja kalastus (8. ja 9. lk)
 2. Peliohjelmointi ja robotiikka (8.lk)
 3. Musiikin lyhytkurssi (8. ja 9. lk)
 4. Pikaruoka (8. ja 9. lk)
 5. Leivonta (8. ja 9. lk)
 6. Historian lyhytkurssi (9.lk)
 7. E-sports (9.lk)
 8. Ruotsia lukioon menijöille (9.lk)
 9. Liikunnan lyhytkurssi (8. ja 9. lk)
 10. Kuvataiteen lyhytkurssi (8. ja 9. lk)