Suosikit

PINNALLA ON SYVYYKSIÄ

Maisemavalokuva kylästä. Kuvassa teksti It's beautiful but I resist, shut my camera and walk on.

4.2. – 21.5.2023

Pinnalla on syvyyksiä

Jussi Kivi

Iona Roisin

Sauli Sirviö

Elina Vainio 

Eero Yli-Vakkuri

 

Rauniot, tieto, maantiede, ekologia, muisti, maisema, rakentaminen & valmistaminen, katoavaisuus.

Näyttely Lappeenrannan taidemuseossa esittelee teoksia, jota käsittelevät taltioimisen, aineellisten kiertokulkujen, rappeutumisen, nostalgian ja muistin kerrostumia. 

Ennakoimme jatkuvasti tulevaa, vaikka meillä ei ole minkäänlaisia perusteita vakaille arvioille siitä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta säilyttääksemme toimintakykymme, meidän tulee tehdä havaintoja siitä, miten asiat käyttäytyvät, mikä pysyy paikallaan ja mikä liikkuu. 

Tilannekuva ei ole sama asia kuin todellisuus, mutta on tärkeää, että pystymme luomaan näkymiä niin tulevasta kuin menneisyydestä. 

Näyttely perustuu taiteelliseen tutkimushankkeeseen Useissa raunioitumisen vaiheissa. Vuosien 2017–2022 ajan kuraattorit yhdessä taiteilijoiden kanssa ovat tarkastelleet paikan, ajan, rakenteiden ja erilaatuisten vuorovaikutusten suhdetta erityisiin ’raunioitumisen’ prosesseihin. 

Näyttelyssä on esillä teoksia taiteilijoilta: Jussi Kivi, Iona Roisin, Sauli Sirviö, Elina Vainio ja Eero Yli-Vakkuri.

Näyttelyn taustalla vaikuttaa Viipuriin, sekä Karjalan alueelle, ja Siperian halki Vladivostokiin, tehdyt matkat. Käsitteet kuten ’raunio’ ja ’jäte’ ovat toimineet sytykkeinä nostaen esiin teemoja tiedon muodostumisesta, muistista sekä erilaisista viittaussuhteista politiikkaan, geologiaan, kirjoitettuun historiaan sekä etäisyyksien, nykyhetken ja paikan kokemiseen. Näyttely Lappeenrannan taidemuseossa perustuu osin tutkimushankkeen aikana tapahtuneiden kokemusten varaan, esittäen tätä näyttelyä varten tehtyjä teoksia, mutta oleellisesti myös irrottautuen tästä kehyksestä ja tuoden esiin monimuotoisia materiaalisia kiinnittyneisyyden muotoja sekä läsnä olevan vuorovaikutuksellisuutta.

Näyttelyn ovat kuratoineet: Miina Hujala ja Arttu Merimaa.

Kiitokset: Katja Kalinainen (Useissa Raunioitumisen vaiheissa-hankkeen assistentti vuosina 2018–2019), Matti Kunttu (hankkeen graafinen suunnittelu), Jaana Denisova-Laulajainen (venäjänkielinen käännös ja näyttelyn tuotantoassistentti), Anna Ruth (englanninkielinen oikoluku).

Tutkimushanketta vuosina 2017–2020 on tukenut Koneen säätiö. Hanke on kuulunut taide- ja residenssi organisaatio HIAP:in (Helsinki International Artist Programme) suomalais-venäläiseen yhteistyöhön keskittyneeseen Connecting Points -ohjelmaan, jota, kuin myös tätä näyttelyä, on tukenut Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Kuva: Iona Roisin.