Suosikit

Arviointimaksut muuttuvat

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta on kokouksessaan 25.1.2023 hyväksynyt uudet arviointimaksut Etelä-Karjalan maaseututoimen tekemille arviokäynneille. Näillä arviointimaksuilla tarkoitetaan hirvieläinten ja suurpetojen viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen maastotarkastuksen suorittamisesta syntyvää arviointimaksua sekä rauhoitettujen lajien aiheuttamien viljelysvahinkojen arvioinnista syntyvää arviointimaksua.

Jatkossa arviointimaksu on 100 euroa/arviointikerta. Arviointimaksu laskutetaan korvauksenhakijalta arvioinnin jälkeen. Arvioinnista syntyneet kustannukset voidaan hyväksyä osaksi vahingosta syntyneitä kustannuksia.