Suosikit

Meluntorjunta

Melu on ääntä, joka koetaan epämiellyttäväksi tai häiritseväksi tai joka on muulla tavoin terveydelle vahingollista tai haitallista hyvinvoinnille. Melun on todettu aiheuttava mm. stressiä ja lisäävän sydän- ja verisuonitautien esiintymistä. Melu vaikuttaa haitallisesti myös oppimiseen. Lappeenrannan, Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien meluselvitys valmistui vuonna 2015. Lappeenrannan kaupungin melutorjunnan edistämissuunnitelma vuosille 2021 - 2025 valmistui vuonna 2021.

Meluilmoitus

Meluilmoitus tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan tilapäisestä toiminnasta, josta saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua tai tärinää. Meluilmoitusvelvollisuudesta on säädetty tarkemmin Lappeenrannan kaupungin  ympäristönsuojelumääryksissä,

MeluIlmoitus on toimitettavav viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista Lappeenrannan seudun ympäristötiimen kirjaamoon.
Louhinta- ja murskaustoiminnan meluilmoitus tulee jättää  Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon viimeistään 14 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Tästä pääset tekemään meluilmoituksen 

https://formbox.fi/e-form/fi/LPR/d8e1b367bf