Etusivu Osallistu ja vaikutaÄänestys OtaKantaa.fi -sivustolla Joutsenon koirapuiston paikasta!
Ajankohtaista
4.5.2021 15.00

Äänestys OtaKantaa.fi -sivustolla Joutsenon koirapuiston paikasta!

Joutsenossa on jo useiden vuosien aikana aika ajoin tuotu esiin ajatus koirapuiston rakentamisesta. Toive koirapuiston perustamisesta Joutsenoon on tullut alueen asukkailta.

Ensimmäisen kerran koirapuistolle pyrittiin löytämään paikkaa Joutsenosta jo vuonna 2016. Hanke jäi kesken, koska sopivaa paikkaa ei tuolloin koirapuistolle löytynyt. - Vuonna 2020 koirapuiston sijoittamista Joutsenoon aloitettiin tarkastelemaan uudelleen. Alkukeväällä 2021 koirapuistoa ehdotettiin perustettavaksi Hongistontien varteen, nykyisen rantaan johtavan kulkureitin länsipuolelle, kertoo Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen.

- Pidimme ehdotetusta sijainnista maalis-huhtikuussa asukkaille suunnatun mielipidekyselyn. Mielipidekyselyn tulos jakautui hyvinkin tasaisesti ja selvää päätöstä tällä kyselyllä ei ehdotetun paikan sopivuudesta saatu, jatkaa Ratilainen.

- Ilman selkeää tulosta pidetyn mielipidekyselyn jälkeen, päädyttiin järjestämään tämä äänestys, asettaen äänestyksen kohteeksi kaksi (2) mielipidekyselyssä asukkaiden ehdottamaa ja parhaiten koirapuistoksi soveltuvaa aluetta, kertoo kaupunginpuutarhuri nyt järjestettävän äänestyksen taustoista. - Tässä äänestyksessä selkeästi enemmän ääniä saanut paikkavaihtoehto, tulee olemaan se paikka, johon koirapuisto rakennetaan vuoden 2021 aikana, kannustaa Laura Ratilainen joutsenolaisia äänestämään – osallistumaan ja vaikuttamaan Joutsenon koirapuiston paikan valintaan.

Äänestys tapahtuu OtaKantaa.fi -sivustolla

Joutsenon koirapuiston paikasta järjestetty äänestys tapahtuu Oikeusministeriön ylläpitämällä OtaKantaa.fi -sivustolla osoitteessa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/612/

Äänestysaikaa on aina su 16.5.2021 saakka.

Äänestyksen kohteena on kaksi paikkaa:

Jno koirapuisto A opaskartta.jpgPaikka A: Naavatien kohdalla oleva metsäalue Ahvenlammen eteläpuolella

 • Keskeinen sijainti, hyvä saavutettavuus monesta suunnasta tultaessa
 • Nykyisten kulkureittien hyödyntäminen
 • Etäisyys lähimpään rakennukseen noin 80 metriä
 • Nykyisen pysäköintialueen hyödyntäminen
 • Alue säilyisi metsäisenä
 • Riittävästi kohtuullisen tasaista maastoa, jotta voidaan rakentaa kaksiosainen koira-aitaus

Jno koirapuisto B opaskartta.jpg

PAIKKA B: Versotien kohdalla oleva metsäalue Ahvenlammen itäpuolella

 • Keskeinen sijainti, hyvä saavutettavuus monesta suunnasta tultaessa
 • Nykyisten kulkureittien hyödyntäminen
 • Etäisyys lähimpään rakennukseen yli 100 metriä
 • Ahvenlammen nykyisen pysäköintialueen hyödyntäminen tai voidaan tarkastella myös pysäköinnin järjestämistä Hongistontien laitaan
 • Alue säilyisi metsäisenä
 • Riittävästi kohtuullisen tasaista maastoa, jotta voidaan rakentaa kaksiosainen koira-aitaus

Tarkemmat kartat kohteista löytyvät äänestyslinkin takaa.

Lisätietoja:

Laura Ratilainen, kaupunginpuutarhuri, Lappeenrannan kaupunki

Puh 040 653 0935 / sähköposti: laura.ratilainen@lappeenranta.fi