Etusivu PalvelutAsemakaavan muutosehdotus nähtävänä/3 Kylpylä, 9 Peltola (Pormestarin kortteli)
Ajankohtaista
6.11.2019 15.00

Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä/3 Kylpylä, 9 Peltola (Pormestarin kortteli)

Asemakaavan muutos 3 Kylpylä, kortteli 9, tontit 55, 56, 59, 60, 61 sekä osalle katualuetta, 9 Peltola, puistoalueille ja osalle katualuetta on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 7.11. – 9.12.2019.

Asemakaavan selostus liitteineen on julkaistu kaupungin kotisivuilla www.lappeenranta.fi kohdassa Rakentaminen ja maankäyttö – Kaavoitus – Nähtävillä olevat kaavat ja se pidetään myös nähtävänä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelun vastuualueella, os. Villimiehenkatu 1.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 9.12.2019 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).

Lappeenrannassa 5.11.2019

Kaupunginhallitus