Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousKaupungin kuulutuksetAsemanseudun asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä sekä asukastilaisuus 17.5.2022 klo 16.30
Valitse taso
Kaavat, kadut ja tonttijaot
11.5.2022 9.00

Asemanseudun asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä sekä asukastilaisuus 17.5.2022 klo 16.30

Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt Lappeenrannan asemanseudun kehittämistyön ja siihen liittyvän asemakaavan muutoksen rautatieaseman ympäristössä. Kehittämistyön ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa rautatieaseman ympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen ydinkeskustaan liittyvänä toimitilojen, palvelujen ja asumisen alueena. 

Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 12.5.2022 alkaen kaavan laadinnan ajan Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla osoitteessa https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Keskustan-alue/Asemanseudun-kehittaminen

Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa osoitteeseen Lappeenrannan kaupunki, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Asemakaavaan liittyvä aloitusvaiheen asukastilaisuus pidetään tiistaina 17.5.2022 klo 16.30 alkaen Teams-ohjelman kautta. Linkki tilaisuuteen löytyy asemakaavan internetsivuilta.

Alueen asukkailta ja yrityksiltä sekä alueen käyttäjiltä kerätään lähtötietoja nettikyselyllä. Kysely on auki 30.6.2022 saakka. Kyselyyn pääsee kaavan internetsivujen kautta. 

Asemakaavasta antavat lisätietoja kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lappeenrannassa 11.5.2022

ELINVOIMAN JA KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA