Etusivu Osallistu ja vaikutaAsukkailta kysytään - Kariniemen ja Pikisaaren välille silta?
Ajankohtaista
17.5.2022 14.30

Asukkailta kysytään - Kariniemen ja Pikisaaren välille silta?

Pohjoisen alueraati on julkaissut kyselyn OtaKantaa.fi sivustolla. Kysely on suunnattu kaikille lappeenrantalaisille, ei vain Tyysterniemen ja Voisalmen asukkaille.

Pikisaari Kariniemi.jpgTavoitteena uusi kevyenliikenteen silta välille Kariniemi - Pikisaari

Pohjoisen alueen alueraati, Meidän Lappeenranta -toiminta on jo vuosia kirjannut tavoitteisiinsa saada jälleen silta Kariniemen ja Pikisaaren välille. Alueraati perustelee tavoitettaan kaupungin virkistys- ja ulkoilureitti verkostojen yhdistämisellä huomioiden näin oman alueensa asukkaiden lisäksi niin koko kaupungin asukkaat kuin myös turistit, jotka vierailevat kaupungissamme. Myös hyötyliikunnan edut ja asuinalueen turvallisuus tuodaan esiin kevyenliikenteen sillan rakentamisen kautta.

Kysely tukemaan aloitetta

Pohjoisen alueraati on julkaissut kyselyn OtaKantaa.fi sivustolla. Kysely on suunnattu kaikille lappeenrantalaisille, ei vain Tyysterniemen ja Voisalmen asukkaille. Pohjoisen alueraati tulee tekemään kuntalaisaloitteen Lappeenrannan kaupungille kevyenliikenteen sillan rakentamisesta välille Kariniemi - Pikisaari ja liittää tämän kyselyn tulokset tukemaan aloitetta.

LINKKI KYSELYYN Kevyenliikenteen silta Kariniemen ja Pikisaaren välille? - Otakantaa.fi 

Kysely on auki 30.6.2022 saakka.

Kariniemestä Pikisaareen oli aikanaan puusilta. Se purettiin sahatoiminnan loppuessa Pikisaaresta. Uusi silta oli vähällä toteutua 1990-luvulla kun kaupunki alkoi kiinnostua Pikisaaresta. Sahan saastuttamat maat vaihdettiin ja Pikisaaresta kehitettiin asuinalue. Alueen kehittämisen yhteydessä oli ajatuksena, että Pikisaaren ja Kariniemen välille olisi rakennettu uusi silta. Jos siltasuunnitelma olisi toteutunut, nykyään Pikisaaresta pääsisi Kariniemeen sillan yli paitsi kävellen ja pyörällä, myös bussilla. Silloin hanke kuitenkin kaatui, koska siitä valitettiin. Nyt tuon aikaiset esteet ovat poistuneet.

Suositun liikuntareitin yhdistäminen olemassa olevaan liikuntaverkostoon

Kariniemen ja Pikisaaren välille rakennettava kevyenliikenteen silta edesauttaa upean ja paljon suosiota saaneen Lappeenrannan rantaraitin yhdistymistä luontevasti Pikisaaren kohdalta Kariniemen kautta Tyysterniemen rantaraittiin, jota ollaan parasta aikaa  rakentamassa. Tyysterniemen rantaraitin rakentamisella parannetaan rantaraitin kulkumahdollisuuksia ja edistetään esteettömyyttä. Lappeenrannan rantaraittia ollaan rakennettu vuosien aika pala palalta ja kevyenliikenteen silta välille Kariniemi - Pikisaari olisi luonteva jatkumo Lappeenrannan rantaraitille. Näin se palvelee kaikkia lappeenrantalaisia ja turisteja heidän käyttäessään loistavaa kaupungin rakentamaa virkistys- ja ulkoilu mahdollisuutta.

Kevyenliikenteen silta luo myös Lappeenrannan rantaraitin jatkumon lisäksi hyvän mahdollisuuden päästä kävellen tai pyöräilen tutustumaan myös ainulaatuiseen Salpalinja kohteeseen, joka sijaitsee Tyysterniemen rantaraitin läheisyydessä (Voisalmentie 1-3).

Lappeenrannan kaupunki rakentaa parasta aikaa Rapasaaren vanhan aseman kohdalle uutta virkistysaluetta, puistoa. Puisto valmistuu kesän 2022 aikana. Sillan kautta kulku Kariniemestä uuteen puistoon tulisi olemaan huomattavasti helpompaa ja turvallisempaa kuin ison väylän kautta.

Vaikutus kansanterveyteen - terveysvaikutteista hyötyliikuntaa

Kevyenliikenteen sillan rakentamisen odotetaan edistävän myös pyöräilyä kävelyn lisäksi ja etenkin työmatkapyöräilyä. Työmatkapyöräilyn suosio on koko ajan kovassa kasvussa. Työpaikoilla on erilaisia kampanjoita, joiden avulla kannustetaan työntekijöitä kulkemaan työmatkoja pyörällä. Oma hyvinvointi, kunnon kohottaminen, laihduttaminen, ekologisuus ja rahan säästäminen ovat esimerkkejä työmatkapyöräilyn hyödyistä. Voitaneenkin todeta, että on aina parempi hoitaa terveyttä kuin hoitaa sairautta. Pidemmällä aikavälillä saataneen aikaan kustannushyötyä terveydenhuollossa. 

Karttaa katsoessa voidaan todeta kuinka kevyenliikenteen silta välillä Kariniemi - Pikisaari luo turvallisemman ja nopeamman sekä ennen kaikkea viihtyisämmän reitin kuin kulkeminen ns. isoa väylää, Taipalsaarentien kautta. 

Pikisaaren asukkaiden turvallisuutta huomioiden

Lappeenrannan kaupunki on kehittänyt 1990-luvulta alkaen Pikisaaren asuinaluetta. Alueelle on rakennettu ja koko ajan rakennetaan uusia kerrostaloja. Alueella asuu jo reilusti yli 1.000 asukasta. Pikisaaren alueelle pääsee tällä hetkellä vain yhden reitin kautta, Pikisaarenkatu, Rapasaaren sillan ylitse. Mahdollisen hätätilanteen sattuessa Pikisaaren alueen asukkaiden evakuoinnissa auttaa myös kevyenliikenten silta välillä Kariniemi - Pikisaari.

Lappeenrannan GreenReality

Lappeenrannan kaupunki toteaa GreenReality nettisivuillaan, kuinka kaupungin Greenreality on ekologista ajattelua, tietoa, vastuullisia valintoja ja ennen kaikkea tekoja kestävän huomisen puolesta. Lappeenrannan kaupunki kertoo uskovansa, että vihreä tulevaisuus syntyy uskaltamalla ja tekemällä. Kun muualla suunnitellaan, täällä tehdään jo.

Pohjoisen alueen alueraati haastaa kaupungin sanoista tekoihin. Rakentamaan kevyenliikenteen sillan välille Kariniemi - Pikisaari edistämään virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksien laajentamista, edistämään työpaikkapyöräilyä ja turvaamaan asuinalueiden turvallisuutta.

Lisätietoja:

Pia Pulliainen, osallisuuskoordinaattori, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 5494 740 / pia.pulliainen@lappeenrannta.fi

Pohjoisen alueen alueraati, Meidän Lappeenranta -toiminta: https://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu-ja-vaikuta/Asukas--ja-aluetoiminta/Alueraadit/Pohjoinen-alueraati