Etusivu Osallistu ja vaikutaAsukkailta pyydetään kommentteja Lappeenrannan osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman luonnokseen
Ajankohtaista
27.4.2020 10.00

Asukkailta pyydetään kommentteja Lappeenrannan osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman luonnokseen

Lappeenrannan kaupunki on valmistellut ensimmäistä osallisuus- ja vuorovaikutusohjelmaansa jo jonkin aikaa. Työ aloitettiin elokuussa 2019 ja nyt on ohjelmaluonnos valmiina kommenteille ennen päätökseen menoa.

Osallistu ja vaikuta. Kuva Lappeenrannan kaupunki.jpgKaupunki kutsui asukkaat osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman valmisteluun mukaan jo heti alussa.

- Asukkaiden laaja osallistuminen on hyvin tärkeää, jotta voidaan kehittää nykyisiä käytäntöjä aiempaa vahvemmin asukkaiden näkökulmasta ja samalla löytää uusia, luontevia tapoja, jotka asukkaat ottaisivat omakseen, kertoo Alina Kujansivu, kaupungin viestintäjohtaja.

- Tavoitteena on tämän yhteistyön kautta saada asukkaat osallistumaan nykyistä aktiivisemmin Lappeenrannan kehittämiseen, jatkaa Kujansivu.

Ohjelman laadintaan osallistui asukkaita kaikista ikäryhmistä, kaupungin viranhaltijajohtoa, toimialojen edustajia sekä päättäjiä. Viranhaltijajohdolle ja toimialojen toimenpaneville viranhaltijoille sekä asukkaille, nuorille ja päättäjille järjestettiin työpajoja ohjelman valmisteluun liittyen.

Työpajojen lisäksi osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman laadintaan pystyi osallistumaan sähköisen kyselyn välityksellä. Sekä työpajoista että sähköisen kyselyn kautta tulleet vastaukset on huomioitu ohjelman valmistelussa.

Asukkaat voivat kommentoida luonnosta 31.5. saakka

- Olemme vieneet osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman kaupungin verkkosivustolle, jossa asukkaat voivat tutustua osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman luonnokseen. Sivustolla on myös linkki sähköiseen kyselyyn, jonka kautta voi jättää oman mielipiteensä ohjelmaluonnoksesta, ohjeistaa Pia Pulliainen, kaupungin asukasyhteyshenkilö.

Ohjelmaluonnoksesta on lähetetty lausuntopyynnöt myös lasten ja nuorten, kulttuuri- ja liikunta- ja kaupunkikehityslautakunnille. Myös kaupungin vaikuttamistoimielimille eli asukas- ja alueneuvostolle, vammais- ja vanhusneuvostoille ja nuorisovaltuustolle sekä myös Lasten Parlamentille on lähetetty lausuntopyynnöt ohjelmaluonnoksesta.

- Kommentointiaikaa on toukokuun loppuun asti. Olisi hienoa saada asukkailta kommentteja ohjelmaluonnoksesta. Kyseessä on siis luonnos, johon voidaan vielä lisätä tai muokata erilaisia osallistumis- tai vaikuttamistapoja, toteaa Pia Pulliainen.

– Saadut kommentit ja lausunnot käydään kesäkuussa läpi ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Sen jälkeen ohjelman esitys lähtee eteenpäin päätöksentekoon kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi. Tämä tapahtunee alkusyksystä, arvioi Pulliainen.

Kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma kokoaa yhteen kaupungin käytännöt

Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma kokoaa yhteen kaupungin yleiset osallisuuden periaatteet ja käytännöt. Samalla se linjaa uusien osallistumis-, vuorovaikutus-, ja vaikuttamiskeinojen kehittämistä ja käyttöönottoa.

Ohjelmassa esitellään jo käytössä olevat sekä kehittämisen alla olevat kaupungin osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuudet, miten asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa kaupungin asioiden ja palveluiden valmisteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Lappeenrannan kaupunki on toteuttanut Asukkaiden Lappeenranta -toimintaa jo vuodesta 2006. Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen eri asioihin eri tavoin on ollut käytössä kaupungin kaikilla toimialoilla jo pitkään ja sitä on toteutettu jo laajasti.

Lappeenranta haluaa edelleen olla Suomen kuntakentällä yksi johtavista kaupungeista osallisuuden, vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen toteuttamisessa ja sen edelleen kehittämisessä. Lappeenrannan kaupunki haluaa ennakkoluulottomasti laajentaa asukkaiden osallistumismahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Osallisuus- ja vaikuttamisohjelmasta ja osallisuuden kehittämisestä:
Viestintäjohtaja Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776, alina.kujansivu(a)lappeenranta.fi

Osallisuusohjelman valmistelusta, kyselystä:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740, pia.pulliainen(a)lappeenranta.fi