Etusivu PalvelutEloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää ja liikkua
Ajankohtaista
31.5.2021 16.20

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää ja liikkua

Vuosille 2021-2033 laaditun Lappeenrannan kaupungin kestävän liikkumisen ohjelman visio kiteyttää kunnianhimoisen tavoitteen: kaikenikäiset saavat liikkua turvallisessa, puhtaassa ja eloisassa kaupungissa. Ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maanantaina 31.5.

Nyt hyväksytty Lappeenrannan kestävän liikkumisen ohjelma on tärkeä virstanpylväs kävelyn, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen aseman kohentamiseksi. Autoilua ei rajata pois, mutta ohjelmassa painotetaan ajoneuvoliikenteen sujuvoittamista esimerkiksi pysäköintiopastusjärjestelmää kehittämällä, jotta autoliikenne vähenee. Lisäksi pyritään mahdollistamaan ja edistämäään sähkö- ja muiden uusiutuvia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen käyttöä.

– Autoilun kestävyyttä voidaan lisätä myös suosimalla autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä, liityntä- pysäköintiä ja taloudellista ajotapaa, kaupungininsinööri Olli Hirvonen sanoo.polkupyörällä 2.jpg

– Kestävä liikkuminen ei tarkoita pelkästään vähäpäästöisyyttä tai pientä hiilijalanjälkeä, vaan siinä huomioidaan kestävän kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.

Kestävän liikkumisen ohjelma on laadittu vuoden 2020 aikana asukkaiden osallisuutta hyödyntäen: teemaan liittyvät asukastilaisuudet ja kyselyt ovat toimineet arvokkaana tiedonlähteenä ohjelmaa laadittaessa.

Ohjelmasta pyydettiin myös lausunnot kaupungin vaikuttamiselimiltä, lautakunnilta, Greenreality-palveluilta sekä Lappeenrannan kaupunkikeskusta Lakes ry:ltä.


Kestävän liikkumisen pilarit ja käytännön toimenpiteitä

Lappeenrannan kestävän liikkumisen pilarit ovat jalankulku ja esteettömyys, pyöräliikenne, joukkoliikenne, autoliikenne ja pysäköinti, liikkumisen ohjaus sekä maankäyttö. Kestävän liikkumisen edellytysten parantaminen lisää ympäristövaikutusten ohella merkittävästi hyvinvointia, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja tasa-arvoa kaupungissa.

– Pilarit tukeutuvat eri kulkumuotojen tasapuoliseen kehittämiseen ja kohteluun sekä maankäytön ja liikkumisen ohjauksen suunnitteluun, Hirvonen selittää.

– Aiemmin kaupungissa on esimerkiksi hyväksytty joukkoliikennepoliittinen ohjelma sekä pyöräilyn edistämisohjelma. Nyt hyväksytty ohjelma on laaja-alaisempi ja kerää kattavasti kestävän liikkumisen toimenpiteet yhteen.

– Ohjelman lähtökohtana ovat olleet Lappeenrannan kaupungin aiemmat kestävän liikkumisen edistämiseen tähtäävät selvitykset ja kaupunkia koskevat strategiset linjaukset, jotka on laadittu ei tahoja kuunnellen.

Ohjelma sisältää konkreettisia luokiteltuja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne kohdentuvat muun muassa resursointiin, organisointiin, ajantasaiseen tietoon, digitalisaatioon ja päästöjen vähentämiseen. Osa kestävän liikkumisen ohjelman toimenpiteistä on jo aloitettu ja tavoitteet on asetettu reilun kymmenen vuoden ajalle.

– Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä parantavia, Hirvonen kiteyttää idean.

– Teknologiat ja menetelmät voivat muuttua, mutta ihmisten perustarpeet - sosiaalisuus, turvallisuus ja viihtyisyys - eivät muutu. Siksi tulevaisuuden menestyjäkaupunkina Lappeenranta on eloisa, turvallinen ja puhdas paikka, jossa voidaan hyvin.

Ohjelma löytyy täältä.

Lisätiedot:

Kaupungininsinööri Olli Hirvonen, Lappeenrannan kaupunki
puh. 040 670 1566, olli.hirvonen(at)lappeenranta.fi