Etusivu PalvelutEtelä-Karjalan 10 vuotta täyttänyt turvallisuusyhteistyö herätti kiinnostusta Yhdysvalloissa ja Euroopassa
Ajankohtaista
18.5.2020 13.00

Etelä-Karjalan 10 vuotta täyttänyt turvallisuusyhteistyö herätti kiinnostusta Yhdysvalloissa ja Euroopassa

Etelä-Karjalassa on jo 10 vuoden ajan tehty turvallisuusyhteistyötä turvallisuusviranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunnassa EKTURVAssa. Toiminta on ollut myös avointa siten, että mukaan on vuosien kuluessa liitetty uusia toimijoita, joilla on ollut vaikutusta turvallisuustyöhön.

EKTURVAn toimintamalli on pitkään herättänyt turvallisuusalalla positiivista kiinnostusta Suomessa. Nyt mallista on kiinnostuttu myös kansainvälisesti.

Suomessa on viime vuosina vieraillut useita ulkomaisia delegaatioita tutustumassa Suomen kokonaisturvallisuusmalliin. Mallia lukuisille vierailijoille esitellyt Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen kertoo, että vieraat pitävät Suomen kokonaisturvallisuusjärjestelyitä jopa muihin Pohjoismaihin verrattuna kaikkein kehittyneimpänä esimerkiksi monialaisuuden ja tietynlaisen vapaaehtoisuuden perusteella.

- Kiinnostusta on herättänyt varsinkin se, että Suomessa ei ole tyydytty pelkästään valtakunnallisiin linjauksiin, vaan että kokonaisturvallisuusyhteistyötä ihan oikeasti tehdään myös maakunnissa.

- Erityisen vaikuttuneita kansainväliset asiantuntijat ovat kuitenkin Etelä-Karjalassa toteutettavasta turvallisuusyhteistyöstä, joka näyttäytyy heille kaikkein toimivimpana, konkreettisimpana ja aktiivisimpana toimintatapana ja esimerkkinä maakunnallisesta turvallisuusyhteistyöstä.

Suomen malliin tutustunut Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden apulaisprofessori Jeffrey V. Gardner kirjoitti esimerkkejä pohjoismaisista turvallisuuskonsepteista Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston DHS:n julkaisuun artikkelin otsikolla Can a ‘Comprehensive Defense’ approach better secure our nation?

Valmiuskeskustoiminnan harjoittelua Lappeenrannassa_Kuva Etelä-Karjalan pelastuslaitos_405x304.jpgLappeenrannan kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meurosen mukaan Gardner nostaa artikkelissaan esimerkkinä esiin EKTURVAn mallin, johon on kirjoittajan mukaan koottu kaikki keskeiset turvallisuustoimijat, jopa kirkko.

- Artikkelissa korostetaan sitä, että järjestelmä toimii säännöllisesti niin normaalioloissa kuin mahdollisten kriisien aikana. Ja että aina löytyy toimivaltainen viranomainen, joka johtaa tilannetta ja muut toimijat tekevät mukisematta yhteistyötä. Gardner nostaa artikkelissaan esille myös sen piirteen, että toisten toimijoiden suunnitelmat esitetään avoimesti tämän turvallisuusverkoston toimijoille, Meuronen toteaa.

EKTURVA osoittanut voimansa myös koronavirustilanteessa


Ari-Pekka Meuronen kertoo, että EKTURVAn toiminta on ollut säännöllistä ja järjestäytynyttä.

- Toimintamallin puitteissa viranomaiset ja muut toimijat ovat tehneet muun muassa yhteistä turvallisuussuunnittelua, järjestäneet yhteistoimintaa kehittäviä valmiusharjoituksia, laatineet yhteisiä ohjeita esimerkiksi kriisiviestinnästä, tehneet alueellisia turvallisuus- ja riskiarvioita sekä seuranneet alueellista tilannekuvaa.

Meurosen mielestä maakunnallinen turvallisuusyhteistyö on osoittanut yhteistyöhön perustuvan voimansa myös vallitsevan koronatilanteen aikana.

- Yhteistyö haastavassa ja meitä kaikkia koskevassa tositilanteessa on toiminut hyvin vuosia kestäneen yhteisen varautumisen, suunnittelun ja harjoittelun ansiosta.

Meuronen kertoo, että etenkin yhteisen tilannekuvan muodostaminen on korostunut ja yhteisiä tilannekuvakatsauksia onkin koostettu viikoittain.

- Näin kaikilla keskeisillä toimijoilla on ollut käytössään koko ajan sama tieto tilanteesta ja olemme tarpeen mukaan voineet toimia ja reagoida yhdessä erilaisiin haasteisiin ja tilanteisiin. Näen myös, että erityisesti yhteistyö viestinnässä ja yhteiset viestit ovat olleet merkittävässä roolissa niin koronan aikana kuin muutenkin.

Kuvateksti: Valmiuskeskustoiminnan harjoittelua Lappeenrannassa_Kuva Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen
puh. 040 358 1443, ari-pekka.meuronen@lappeenranta.fi

Liite: EKTURVAn organisaatiokuva


Liitteet