Etusivu PalvelutEtelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus Mustamäen kaivoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Lemi
Ajankohtaista
30.1.2020 13.00

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus Mustamäen kaivoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Lemi

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

30.1.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 6.2.2020.

Päätösnumero

20/2020

Antopäivä

30.1.2020

Hakija

Rudus Oy

Asia Mustamäen kaivoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Lemi

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Rudus Oy:n Mustamäen kaivoksen toiminnalle, mutta hakemus toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta on hylätty.

Nähtävilläpito

 Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 30.1.–9.3.2020 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 9.3.2020.

Lisätietoja antavat

Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421

Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh. 0295 016 400

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi