Etusivu PalvelutEtelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus energiakaivon pysyttämisestä Joutsenonkankaan pohjavesialueella
Ajankohtaista
22.1.2020 11.00

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus energiakaivon pysyttämisestä Joutsenonkankaan pohjavesialueella


Vesilain mukainen lupahakemus
Kuulutuksen julkaisupäivä
22.1.2020

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 29.1.2020.

Hakija Avo-Putki Oy

Asia Energiakaivon pysyttäminen Joutsenonkankaan pohjavesialueella, Lappeenranta

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Avo-Putki Oy hakee vesilain mukaista lupaa energiakaivojen pysyttämiselle Joutsenon-kankaan pohjavesialueella (0517351 A) Lappeenrannan kaupungissa. Kiinteistölle 405-539-1-2 Voutila on porattu kuusi 226 m syvää energiakaivoreikää. Kiinteistöllä sijaitseva teollisuusrakennus lämmitetään maalämmöllä. Varalämmitysjärjestelmä toimii öljyllä.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 22.1.–28.2.2020 aluehallintoviras-tojen verkkosivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/35068/2019
- kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 28.2.2020:
- sähköisen asioinnin kautta: www.avi.fi/muistutus
- sähköpostina: ymparistoluvat.etela@avi.fi
- postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 110, 00521 Helsinki.

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään säh-köpostitse niille muistuttajille / mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Janita Peltonen, puh. 0295 018 766
Ympäristöneuvos Merja Antikainen, puh. 0295 016 626
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi