Etusivu PalvelutIlmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle
Ajankohtaista
10.1.2020 1.00

Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle

Vuonna 2013 syntyneiden tai aikaisemmin lykkäystä saaneiden lasten oppivelvollisuus alkaa elokuussa 2020.

Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta saavalle lapselle koulun. Oppilaan koulupaikka määräytyy lautakunnan päättämien ohjeellisten oppilasalueiden ja oppilaan väestörekisteriin merkityn osoitteen perusteella. Lisäksi opetustoimenjohtaja on antanut kouluille ohjeet opetusryhmien perustamisesta.

Opetustoimi lähettää tammikuun loppuun mennessä jokaisen vuonna 2013 syntyneen tai aikaisemmin lykkäystä saaneen koulutulokkaan huoltajalle kirjeen perusopetukseen ilmoittautumisesta. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti. Kirjeessä on tunnukset sähköiseen ilmoittautumiseen ja ohjeet sähköisen ilmoittautumisen tekemisestä. Ilmoittautumisaika on 17.1. - 10.2.2020.

Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä ilmoittautumislomaketta, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteyttä asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Lappeenrannan kaupungintalo 1. krs Villimiehenkatu 1), jossa Winkin henkilökunta täyttää sähköisen ilmoittautumislomakkeen huoltajan antamien ilmoittautumistietojen mukaan.

Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun.
Hakemuksia voidaan hyväksyä vain vapaiden oppilaspaikkojen verran. Hakemus toissijaiseen kouluun tehdään ilmoittautumislomakkeeseen.

Myöhemmin kouluun

Huoltajia, jotka suunnittelevat vuonna 2013 syntyneen lapsensa koulunkäynnin aloittamisen lykkäämistä, pyydetään sähköisessä ilmoittautumisessa merkitsemään rasti kohtaan ”Haemme lapsellemme lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen”. Tämän lisäksi huoltajia pyydetään toimittamaan asiaan liittyvä hakemus sekä psykologin ja tarvittaessa lääkärin lausunto joko suoraan kotiosoitteen mukaisen lähikoulun rehtorille tai Asiakaspalvelukeskus Winkkiin 10.2.2020 mennessä.

Hakemuslomakkeen saa osoitteesta www.lappeenranta.fi tai Asiakaspalvelukeskus Winkistä.

Aikaisemmin kouluun

Perusopetuslain 27 §:n mukaan ”Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta.” Huoltajia, jotka suunnittelevat vuonna 2014 syntyneen lapsensa koulunkäynnin aloittamista vuotta säädettyä aikaisemmin, pyydetään täyttämään hakemuslomake. Hakemuslomakkeen saa osoitteesta www.lappeenranta.fi tai Asiakaspalvelukeskus Winkistä.

Hakemukseen tulee liittää psykologin ja tarvittaessa lääkärin lausunto. Hakemus ja psykologin lausunto sekä tarvittaessa lääkärinlausunto palautetaan joko Asiakaspalvelukeskus Winkkiin tai suoraan kotiosoitteen mukaisen lähikoulun rehtorille 10.2.2020 mennessä. Lisätietoja saa tarvittaessa varhaiskasvatuksen aluejohtajilta.

11-vuotinen oppivelvollisuus

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin eli 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Vuonna 2014 syntyneen lapsen huoltajia pyydetään täyttämään pidennettyyn oppivelvollisuuteen ilmoittautumislomake, mikäli lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa. Hakemuslomakkeen saa osoitteesta www.lappeenranta.fi tai
Asiakaspalvelukeskus Winkistä. Ilmoittautumiseen tulee liittää psykologin tai lääkärin lausunto. Lisätietoja saa tarvittaessa varhaiskasvatuksen aluejohtajilta.

Ilmoittautumislomake liitteineen tulee toimittaa joko Asiakaspalvelukeskus Winkkiin tai suoraan kotiosoitteen mukaisen varhaiskasvatuksen alueen aluejohtajalle 10.2.2020 mennessä.

Lisätietoja, ohjeita, lomakkeita ja koulutulokkaan oppaan saa kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.lappeenranta.fi sekä palvelussuhdesihteeri Marja Hirvoselta, marja.hirvonen@lappeenranta.fi tai puh. 0400 697 760.

Mikäli vuonna 2013 syntyneelle lapselle ei 24.1.2020 mennessä ole postitse tullut kirjettä perusopetukseen ilmoittautumisesta, pyydämme ottamaan yhteyttä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin (p. 05 616 2220).

Koulut järjestävät koulutulokkaille kouluun tutustumispäivän toukokuussa viikolla 20.

Lappeenrannassa 10.1.2020

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut