Etusivu PalvelutIlmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle
Ajankohtaista
11.1.2019 7:00

Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle

Vuonna 2012 syntyneiden tai aikaisemmin lykkäystä saaneiden lasten oppivelvollisuus alkaa elokuussa 2019.

Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta saavalle lapselle koulun. Oppilaan koulupaikka määräytyy lautakunnan päättämien ohjeellisten oppilasalueiden ja oppilaan väestörekisteriin merkityn osoitteen perusteella. Lisäksi opetustoimenjohtaja on antanut kouluille ohjeet opetusryhmien perustamisesta.

Opetustoimi lähettää tammikuun loppuun mennessä jokaisen vuonna 2012 syntyneen tai aikaisemmin lykkäystä saaneen koulutulokkaan huoltajalle kirjeen perusopetukseen ilmoittautumisesta. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti. Kirjeessä on tunnukset sähköiseen ilmoittautumiseen ja ohjeet sähköisen ilmoittautumisen tekemisestä. Ilmoittautumisaika on 18.1. - 11.2.2019.

Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä ilmoittautumislomaketta, huoltajaa pyydetään ottamaan yhteyttä asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Lappeenrannan kaupungintalo 1.krs ,Villimiehenkatu 1), jossa Winkin henkilökunta täyttää sähköisen ilmoittautumislomakkeen huoltajan antamien ilmoittautumistietojen mukaan.

Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun.
Hakemuksia voidaan hyväksyä vain vapaiden oppilaspaikkojen verran. Hakemus toissijaiseen kouluun tehdään ilmoittautumislomakkeeseen.

Myöhemmin kouluun

Huoltajia, jotka suunnittelevat vuonna 2012 syntyneen lapsensa koulunkäynnin aloittamisen lykkäämistä, pyydetään sähköisessä ilmoittautumisessa merkitsemään rasti kohtaan ”Haemme lapsellemme lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen”. Tämän lisäksi huoltajia pyydetään toimittamaan asiaan liittyvä hakemus sekä psykologin ja tarvittaessa lääkärin lausunto joko suoraan kotiosoitteen mukaisen varhaiskasvatuksen alueen aluejohtajalle tai Asiakaspalvelukeskus Winkkiin 11.2.2019 mennessä.

Mikäli lapsi on esiopetuksessa ja esiopetuksen kanta koululykkäykseen on myönteinen ja huoltajat ovat asiassa samaa mieltä esiopetuksen kanssa, riittää lykkäyspäätöksen tekemiseen pelkkä lääkärin lausunto. Lisätietoja tulee kysyä päiväkodista.

Lapsesta, joka ei ole ollut esiopetuksessa tulee aina toimittaa hakemuksen liitteeksi psykologin lausunto. Hakemuslomakkeen saa osoitteesta www.lappeenranta.fi tai Asiakaspalvelukeskus Winkistä.

Aikaisemmin kouluun

Perusopetuslain 27 §:n mukaan ”Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta.” Huoltajia, jotka suunnittelevat vuonna 2013 syntyneen lapsensa koulunkäynnin aloittamista vuotta säädettyä aikaisemmin, pyydetään täyttämään hakemuslomake. Hakemuslomakkeen saa osoitteesta www.lappeenranta.fi tai Asiakaspalvelukeskus Winkistä. Hakemukseen tulee liittää psykologin ja tarvittaessa lääkärin lausunto. Hakemus ja psykologin lausunto sekä tarvittaessa lääkärinlausunto palautetaan joko Asiakaspalvelukeskus Winkkiin tai suoraan kotiosoitteen mukaisen varhaiskasvatuksen alueen aluejohtajalle 11.2.2019 mennessä. Lisätietoja saa tarvittaessa varhaiskasvatuksen aluejohtajilta.

11-vuotinen oppivelvollisuus

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin eli 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Vuonna 2013 syntyneen lapsen huoltajia pyydetään täyttämään pidennettyyn oppivelvollisuuteen ilmoittautumislomake, mikäli lapsi ei ole päiväkodissa. Hakemuslomakkeen saa osoitteesta www.lappeenranta.fi tai
Asiakaspalvelukeskus Winkistä. Ilmoittautumiseen tulee liittää psykologin tai lääkärin lausunto. Lisätietoja saa tarvittaessa varhaiskasvatuksen aluejohtajilta.

Ilmoittautumislomake liitteineen tulee toimittaa joko Asiakaspalvelukeskus Winkkiin tai suoraan kotiosoitteen mukaisen varhaiskasvatuksen alueen aluejohtajalle 11.2.2019 mennessä.

Lisätietoja, ohjeita, lomakkeita ja koulutulokkaan oppaan saa kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.lappeenranta.fi.

Mikäli vuonna 2012 syntyneelle lapselle ei 25.1.2019 mennessä ole postitse tullut kirjettä perusopetukseen ilmoittautumisesta, pyydämme ottamaan yhteyttä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin (p. 05 616 2220).

Koulut järjestävät koulutulokkaille kouluun tutustumispäivän toukokuussa viikolla 20.

Lappeenrannassa 11.1.2019

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut