Etusivu PalvelutIlmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle
Ajankohtaista
7.1.2022 11.00

Ilmoittautuminen peruskoulun ensimmäiselle luokalle

Vuonna 2015 syntyneiden tai aikaisemmin lykkäystä saaneiden lasten oppivelvollisuus alkaa elokuussa 2022.

Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa tulevalle oppilaalle koulun. Oppilaan koulupaikka määräytyy lautakunnan päättämien ohjeellisten oppilasalueiden ja oppilaan väestörekisteriin merkityn kotiosoitteen perusteella. Lisäksi opetustoimenjohtaja on antanut kouluille ohjeet opetusryhmien perustamisesta.

Opetustoimi lähettää tammikuun loppuun mennessä jokaisen vuonna 2015 syntyneen tai aikaisemmin lykkäystä saaneen koulutulokkaan huoltajalle tiedotteen perusopetukseen ilmoittautumisesta. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilma-verkkopalvelun kautta. Tiedotteessa on tunnukset sähköiseen ilmoittautumiseen ja ohjeet ilmoittautumisen tekemiseen. Ilmoittautumisaika on 14.1.–7.2.2022.

Huoltajaa pyydetään ottamaan yhteyttä asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Lappeenrannan kaupungintalo 1. krs Villimiehenkatu 1), jos hänellä ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä ilmoittautumislomaketta. Winkin henkilökunta täyttää sähköisen ilmoittautumislomakkeen huoltajan antamien ilmoittautumistietojen mukaan.

Oppilas voi pyrkiä myös muuhun, kuin hänelle osoitettuun kouluun.
Hakemuksia voidaan hyväksyä vain vapaiden oppilaspaikkojen verran. Hakemus toissijaiseen kouluun tehdään ilmoittautumislomakkeeseen.

Myöhemmin kouluun

Huoltajia, jotka suunnittelevat vuonna 2015 syntyneen lapsensa koulunkäynnin aloittamisen lykkäämistä, pyydetään sähköisessä ilmoittautumisessa merkitsemään rasti kohtaan ”Haemme lapsellemme lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen”. Tämän lisäksi vanhempia pyydetään täyttämään asiaan liittyvä hakemus Wilmassa, osoitteessa lappeenranta.inschool.fi tai Asiakaspalvelukeskus Winkissä. Hakemukseen tulee liittää psykologin ja tarvittaessa lääkärin lausunto.

Aikaisemmin kouluun

Perusopetuslain 27 §:n mukaan ”Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta.” Huoltajia, jotka suunnittelevat vuonna 2016 syntyneen lapsensa koulunkäynnin aloittamista vuotta säädettyä aikaisemmin, pyydetään täyttämään hakemuslomake. Hakemuslomake täytetään Wilmassa osoitteesta lappeenranta.inschool.fi tai Asiakaspalvelukeskus Winkissä. Hakemukseen tulee liittää psykologin ja tarvittaessa lääkärin lausunto. Hakulomake tulee täyttää koulutulokkaiden ilmoittautumisaikataulun mukaisesti. Koulupsykologit eivät tee koulukypsyystutkimuksia, vaan tutkimusaika kannattaa varata hyvissä ajoin esimerkiksi lääkäriasemien psykologeilta.

11-vuotinen oppivelvollisuus

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin eli 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Vuonna 2016 syntyneen lapsen huoltajia pyydetään täyttämään pidennettyyn oppivelvollisuuteen ilmoittautumislomake, mikäli lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa. Hakemuslomake täytetään Wilmassa osoitteesta lappeenranta.inschool.fi tai Asiakaspalvelukeskus Winkissä. Myös lapsen päiväkoti ja neuvola antavat tarvittaessa neuvoja asiassa. Ilmoittautumiseen tulee liittää psykologin tai lääkärin lausunto.

Lisätietoja, ohjeita ja koulutulokkaan oppaan saa kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.lappeenranta.fi sekä palvelussuhdesihteeri Milla Ropposelta, milla.ropponen@lappeenranta.fi tai puhelin 040 141 8277.

Koulut järjestävät koulutulokkaille kouluun tutustumispäivän toukokuussa viikolla 20.


Lappeenrannassa 7.1.2022

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut