Etusivu PalvelutIlmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksesta
Ajankohtaista
29.6.2020 14.47

Ilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksesta

Maantien 3864 (Ylämaantie) parantaminen välillä Sipari-Pulsa

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (KAS ELYkeskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun
lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen,
joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. KAS
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (Etelä-Saimaa).

Kuulutus julkaistaan 30.6.2020, KAS ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 30.6.2020 - 6.8.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksesta projektivastaava Hannu Moilanen,
puhelin 0295 029 191, hannu.moilanen@ely-keskus.fi.