Etusivu Imatran ja Lappeenrannan kaupungit suunnittelevat yhtenäisen joukkoliikennealueen perustamista
Ajankohtaista

Imatran ja Lappeenrannan kaupungit suunnittelevat yhtenäisen joukkoliikennealueen perustamista

(9.6.2022)

Imatran ja Lappeenrannan joukkoliikennejärjestelyjä pyritään selkeyttämään käyttäjäystävällisemmäksi.Pinkki Jouko-bussi, bussissa lukee ”Nyt kuljetaan Joukolla, bussin edessä ”Yliopisto”, tyttö astumassa bussista ulos.

Tällä hetkellä Imatra–Lappeenranta-seudulla joukkoliikennettä järjestää kolme toimivaltaista viranomaista: Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus. ELY-keskus hankkii kaupunkien välisen liikenteen.

Jatkossa on tarkoitus, että Lappeenrannan ja Imatran toimivalta-alueet yhdistämällä muodostuisi yksi seudullinen viranomainen, joka vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä näiden kahden kunnan alueella ja kaupunkien välisessä liikenteessä.

– Lappeenrannan ja Imatran välinen joukkoliikenneyhteys on maakunnallisesti tärkeä. Se on tunnistettu Etelä-Karjalan liikennestrategiassa 2020. Näiden kahden kaupungin ulkopuolelle, muihin kuntiin suuntautuva liikenne olisi jatkossakin ELY-keskuksen järjestämää, Imatran kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma sanoo.

Helpottaisi matkustamista

Jatkossa yhtenäiset lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmät koko alueella mahdollistaisivat matkustajille selkeän valikoiman lippuja ja informaation saamisen yhden lähteen kautta.

– Matkustajien näkökulmasta lippujärjestelmien ja viestinnän yhdenmukaistuminen helpottaisi joukkoliikennepalvelun ymmärtämistä ja käyttöä, kaupungininsinööri Olli Hirvonen Lappeenrannasta toteaa.

Yhtenäinen järjestelmä mahdollistaa yksinkertaisemman hallinnoinnin, luotettavamman matkustuksen ja lipputulojen seurannan. Lisäksi se yksinkertaistaisi hankintoja, aikataulujen yhteensovittamista ja markkinointia.

Joustavampaa työmatkaliikennettä

Yhtenäisellä joukkoliikennejärjestelmällä on vaikutuksia myös alueen elinkeinoelämään ja matkailuun, sillä se parantaa työvoiman saatavuutta.

Työssäkäyntialue laajenee tai vähintään päivittäinen liikkuminen töihin koko alueella on aiempaa sujuvampaa.

Myös LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston saavutettavuutta Imatralta voidaan parantaa, kun koko liikenne on yhden viranomaisen vastuulla.

Päätökset jatkosta kesäkuussa

Kaupungit tekevät kesäkuun aikana päätökset jatkoneuvottelujen aloittamisesta.

Neuvottelujen päämääränä on yhteistyösopimus seudullisen toimivaltaisen viranomaisen perustamiseksi ja kustannusjakomalli liikenteen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Seudullisen joukkoliikenneviranomaisen perustaminen vaatii myös lakimuutoksen.

Päätös tehdään sopimusneuvottelujen jälkeen erikseen tämän vuoden aikana.

 

Lisätietoja:

Imatran kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma
p. 020 617 4418 paivi.ala-vannesluoma@imatra.fi

Lappeenrannan kaupungininsinööri Olli Hirvonen
p. 040 6701566, olli.hirvonen@lappeenranta.fi