Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetJUKOn alueelliset yt-päivät 31.8.2017 klo 10, Lappeenrannan kaupungin tervetuloa-puhe, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Valitse taso
Puheita
31.8.2017 10.00

JUKOn alueelliset yt-päivät 31.8.2017 klo 10, Lappeenrannan kaupungin tervetuloa-puhe, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Arvoisat jukolaiset,
lämpimästi tervetuloa tänne Lappeenrannan kaupungintalolle

Useimmat teistä ovat Lappeenrannan ja lähikaupunkiemme edustajia, joten Kaakkois-Suomi komeine rantoineen ja harjuineen on teille tuttua maisemaa. Toivon, että hyvä viesti kodikkaasta ja luonnonläheisestä seudustamme kiirii tapaamisemme myötä myös muualle Suomeen täällä olevan Helsingin JUKO-edustajan välityksellä.

Eteläisen Saimaan upeilla rannoilla sijaitseva 368-vuotias Lappeenranta on maineeltaan nuorekas, kansainvälinen ja monikulttuurinen yliopisto- ja matkailukaupunki sekä Etelä-Karjalan maakunnan keskus. Mikäli kansainväliset reittilennot saadaan käynnistymään Lappeenrannan lentokentältä, kaupunkimme palvelee entistä vahvemmin myös koko Kaakkois-Suomea.

Hyvät läsnäolijat

Tulevaisuuden kunta on ennen kaikkea oman alueensa elinvoimaisuuden kehittäjä ja yhteistyön luoja.

Lappeenrannan kaupunki on valmistautunut ja valmistautuu maakuntauudistuksen mukanaan tuomaan kuntien roolin muutokseen ennen kaikkea strategiaansa tiivistämällä, kaupunkiorganisaatiota uudistamalla, palveluverkkoja kehittämällä sekä yritys- ja korkeakouluyhteistyöllä.

Eteläkarjalaiset päätöksentekijät ovat olleet kaukaa viisaita myös sosiaali- ja terveyspalveluja kehittäessään. Eksote eli maakunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelumme on nostettu useita kertoja valtakunnalliseksi malliesimerkiksi.

Haluan korostaa, että kaikkea kaupungin palvelutuotantoa on tarkasteltava elinvoimaisuuden näkökulmasta. Elinvoimaisuushan kumpuaa myös asukkaidemme hyvinvointia edistävästä kulttuurista, varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta, tasavertaisista harrastusmahdollisuuksista ja puhtaasta elinympäristöstä.

Voimme Lappeenrannassa iloita, että olemme maamme kärkijoukkoa keskikaupungin kehittäjänä. Jo nyt Lappeenrannan keskustan vetovoimaisuuteen yhdistyvät laajentumismahdollisuuksia tarjoavat liiketilat ja kaupalliset palvelut, viihtyisät puistot ja ulkoilualueet sekä kulttuuripalvelut ja tapahtumat.

Asukkaidemme osallisuus ja kuulluksi tuleminen ovat tärkeimpiä suunnannäyttäjiämme, kun kehitämme ja rakennamme Lappeenrannan tulevaisuutta. Palveluverkostoja kehittäessämme haluamme vahvistaa aktiivisuuden virtaa, kuten omatoimisuutta, sosiaalisuutta ja harrastusmahdollisuuksia.

Punaisena lankana kehitystyössämme on, että jokaisella asukkaallamme olisi tilaisuus löytää omat vahvuutensa ja kehittää niitä varallisuudestaan ja iästään riippumatta.
Lappeenranta-strategiaan sisältyvässä hyvinvointiohjelmassamme on nostettu keskeisesti esille lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.

****

Julkisella sektorilla on viime vuosina eletty ja eletään edelleenkin varsin haasteellista aikaa. Lappeenrannan kaupunki on monen muun kunnan tavoin määrätietoisesti sopeuttanut toimintojaan ja kehittänyt palveluverkkoaan, jotta pysyisimme asetetuissa talousraameissa. Olemmekin johdonmukaisella työllä onnistuneet katkaisemaan lisävelkaantumisen kierteen.

Lappeenrannan kaupungin jukolaiset edustavat noin 35 eri ammattikuntaa. Suurin jukolaisten ryhmä koostuu opettajista, koulunjohtajista ja rehtoreista sekä lastentarhanopettajista.

Opetusalan uudistukset ja palveluverkkojen kehittäminen ovat viime vuosina olleet keskeisiä asioita JUKOn pääluottamusmiesten ja kaupungin edustajien neuvotteluissa.

Palveluverkon tiivistäminen on synnyttänyt keskustelua ja jakanut mielipiteitä, mutta arvioni mukaan enemmistö koulujen henkilökunnasta pitää hyvänä asiana, että mieluummin vähennetään koulurakennuksia kuin tingitään opetuksen laadusta ja määrästä.

Lappeenrannan varhaiskasvatus ja opetus ovat olleet valtakunnallisesti eturintamassa, kun toimintaa on kehitetty vastaamaan muuttuvan maailman vaatimuksia.
Esimerkiksi noin 400 peruskoulunopettajaa 500:sta opettajastamme on ollut mukana ratkaisukeskeisyyteen valmentavassa koulutuksessa.

Kaupunkimme henkilöstölle tehdyt työhyvinvointikysellyt kertovat, että Lappeenrannan kaupungin töissä viihdytään hyvin. Uskon, että molemmin puolin olemme olleet myös tyytyväisiä JUKOn ja kaupungin yhteistyöhön.

Toivotan teille kaikille yt-päivien osanottajille mielenkiintoisia keskusteluja ja kotimatkaevääksi uusia näkökulmia. Toivon, että ehditte kierrellä myös kaupungilla ja nauttia karjalaisesta ilmapiiristämme. Tervetuloa uudelleenkin.