Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/35 Lapvesi
Ajankohtaista
12.6.2020 5.00

Julkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/35 Lapvesi

Kaupunkikehityslautakunta päätti 10.6.2020 § 167 myöntää MRL 171 174 §:n ja asiaan saatujen lausuntojen mukaisin perustein Laitex Oy:lle luvan poiketa asemakaavan käyttötarkoituksesta ja rakentaa autojen pysäköintialueen 35 Lapveden kaupunginosan puistoalueelle 405 35 9903-0 seuraavalla ehdolla:
- Tulevan suunnittelun ja rakentamisen tulee noudattaa Fingrid Oyj:n ja Lappeenrannan Energia Oy:n lausunnoissaan määrittelemiä ehtoja.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden kuluessa.

Päätös tässä asiassa annetaan 16.6.2020 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 16.7.2020.

Lappeenrannassa 12.6.2020

Kaupunkikehityslautakunta