Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/418 Ihalaisen kylä
Ajankohtaista
28.6.2019 5:00

Julkipanokuulutus poikkeamispäätöksestä/418 Ihalaisen kylä

Kaupunkikehityslautakunta päätti 26.6.2019 § 238 hyväksyä Lappeenrannan Lämpövoima Oy poikkeamislupahakemuksen 418 Ihalaisen kylän tilalle Ihala RN:o 2:17 (405-418-2-17) seuraavilla ehdoilla:

  • Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Lämpövoiman välistä, 13.3.2019 allekirjoitettua vuokrasopimusta pitää tarkistaa ennen rakennusluvan hakemista vastaamaan haettua rakentamistoimenpidettä
  • ennen rakennusluvan myöntämistä tulee suorittaa liito-oravakartoitus ja päivittää alueen luontotiedot rakennettavalta alueelta
  • rakennuksen julkisivujen värisävystä tulee pyytää rakennuslupavaiheessa lausunto kaupunkikuvatyöryhmältä
  • rakentamispaikan ympärillä puusto tulee säilyttää tai istuttaa uusia poistettavien tilalle
  • Rantavyöhykkeellä rakennuksen ja altaan sekä rannan välisellä alueella tulee säilyttää olemassa oleva puusto. Lisäksi alueelle tulee tarvittaessa istuttaa uusia puita riittävän puuston tiheyden varmistamiseksi. Alueen puusto tulee säilyttää sekametsänä hyvän peitteisyyden säilyttämiseksi ympärivuotisesti.
  • Rannan ja rakentamisen välinen maapohja tulee säilyttää ja sitä ei saa muokata.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden kuluessa.

Päätös tässä asiassa annetaan 2.7.2019 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 1.8.2019.

Lappeenrannassa 28.6.2019

Kaupunkikehityslautakunta