Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/532 Hyvättilän kylä
Ajankohtaista
26.6.2020 5.00

Julkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/532 Hyvättilän kylä

Kaupunkikehityslautakunta päätti 24.6.2020 § 189 hyväksyä Suomen Purkutekniikka Oy:n suunnittelutarveratkaisun materiaalinkäsittelykentän rakentamiseen MRL 137 §:n mukaisesti 532 Hyvättilän kylän tilalle Suo RN:o 35:8 (405-532-35-8) seuravilla ehdoilla:

  • Meluestevallin tarkempi sijainti, rakentamiseen käytettävä materiaali, vallin maksimikorkeus ja luiskien kaltevuudet on määriteltävä ennen toimenpideluvan myöntämistä.
  • Toimenpidealuetta kiertävillä ojapenkereillä on säilytettävä sinne luontaisesti kasvavaa suojapuustoa osana suojavyöhykettä.

Kaupunkikehityslautakunnan päätös tässä asiassa annetaan 30.6.2020 julkipanon jälkeen. Päätös on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa toimenpidelupa on haettava.

Valitusaika päättyy 30.7.2020.

Lappeenrannassa 26.6.2020

Kaupunkikehityslautakunta