Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/536 Jänhiälä
Ajankohtaista
7.2.2020 5.00

Julkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/536 Jänhiälä

Kaupunkikehityslautakunta päätti 5.2.2020 § 42 hyväksyä YIT Teollisuus Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksen MRL 137 §:n mukaisesti 536 Jänhiälän kylän tilalle Ilmarinen RN:o 2:72 (405 536 2-72) seuraavilla ehdoilla:

  • Jätevesienkäsittelysuunnitelma tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Suunnitelman lähtökohtana on oltava jätevesien johtaminen umpisäiliöön.
  • Mikäli varastokontissa säilytetään vaarallisia kemikaaleja tai –jätteitä, tulee kontin rakenteet suunnitella niin, että rakenteet täyttävät kemikaali- ja jätelainsäädännön vaatimukset.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätös on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa rakennuslupa on haettava.

Päätös tässä asiassa annetaan 11.2.2020 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 12.3.2020.

Lappeenrannassa 7.2.2020

Kaupunkikehityslautakunta