Etusivu PalvelutJulkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/560 Soljolan kylä
Ajankohtaista
15.11.2019 5.00

Julkipanokuulutus suunnittelutarveratkaisusta/560 Soljolan kylä

Kaupunkikehityslautakunta päätti 13.11.2019 § 357 hyväksyä yksityishenkilön suunnittelutarveratkaisun MRL 137 §:n mukaisesti määräalalle, joka muodostuu 560 Soljolan kylän tiloista Tomula RN:o 3:8 (405 560-3-8) ja Tyrmi RN:o 2:8.

Rakennuslupahakemukseen tulee liittää pätevän suunnittelijan laatima jätevesisuunnitelma ja tieliittymälupa.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimeen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätös on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa rakennuslupa on haettava.

Päätös tässä asiassa annetaan 19.11.2019 julkipanon jälkeen.

Valitusaika päättyy 19.12.2019.

Lappeenrannassa 15.11.2019

Kaupunkikehityslautakunta