Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetKaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Saimaan ammattiopisto Sampon uudisrakennuksen harjannostajaistilaisuuden puhe, 25.8.2022
Valitse taso
Puheita
25.8.2022 17.16

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Saimaan ammattiopisto Sampon uudisrakennuksen harjannostajaistilaisuuden puhe, 25.8.2022

Saimaan ammattiopisto Sampon uudisrakennuksen harjannostajaistilaisuus 25.8.2022

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan puhe

Arvoisat läsnäolijat,

Onnittelen Saimaan ammattiopisto Sampoa, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymää, Varte Lappeenranta Oy:tä, yhteistyökumppaneita sekä ennen kaikkea kaikkia
Porak-uudisrakennushankkeeseen osallistuneita rakentajia määrätietoisesti edenneestä rakennushankkeesta. Tänään on ennen kaikkea teidän juhlanne, työn juhla.

Pohjolankatu 12 ja esimerkiksi peruskorjattavana parhaillaan oleva pääkirjastomme ovat jatkumoa viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneelle kehitykselle. Keskustamme on mielestäni muuttunut vuosikymmenen sisällä rakennuskannaltaan ja kaupunkikuvaltaan nykyaikaisemmaksi, tiiviimmäksi ja toimivammaksi. 

Olen havainnut, että Lappeenrannassa toimijat ovat samalla asialla mitä tulee tilaratkaisuihin. Suunnittelussa ja rakentamisessa painotetaan ennen kaikkea kestävää kehitystä, energiatehokkuutta ja tilojen monikäyttöisyyttä. Nämä periaatteet välittyvät kaupungin tilojen osalta esimerkiksi Joutsenon ja Lauritsalan uusista kouluista, joiden valttina pidän erityisesti muuntojoustavuutta, joka tukee yhteisöllistä ja oppilaslähtöistä arkea ja pedagogiikkaa.

Tämä Pohjolankadun uudisrakennushanke on euroissakin mitattuna koulutuskuntayhtymältä merkittävä panostus Sampon opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä koko Lappeenrannalle. Tilojen monikäyttöisyys ja turvallisuus tukevat nykyistä työelämään painottuvaa opiskelua ja yhteisöllistä oppimista sekä tietysti lisäävät hyvinvointia.

Olen ylpeänä seurannut Sampon uudisrakennushankkeen suunnittelua ja etenemistä myös Suomen ilmastopääkaupungin näkökulmasta. Lappeenrannassa ei voida olla kuin iloisia siitä, miten jo suunnittelun aikana täällä Pohjolankadulla on kiinnitetty huomiota muun muassa hiilidioksidipäästövaikutuksiin, ympäristöystävällisiin rakennusmateriaaleihin ja -tapoihin sekä energiatehokkuuteen. Ilmasto ja luonto kiittävät.

Sampo on yleisestikin ottaen yksi luonnon hyvinvointia edistävistä lippulaivoistamme, joka huomioi kestävyyden vahvasti strategiassaan ja sen mukaisesti käytännön toimissaan. Uusiutuvilla biopolttoaineilla tuotettu ympäristöystävällinen kaukolämpö on täällä Lappeenrannan kampuksella arkipäivää, ja kyllähän ilmastotekoihin sitoutumisesta ja niiden vaikutuksesta kertoo ammattiopiston huikea tulos, lähes 40 % prosentin pudotus toimintaperäisissä hiilidioksidipäästöissä.

 

Hyvät kuulijat

Työelämän resurssihaasteet ovat valitettavan ajankohtaisia täällä Kaakonkulmallakin, mutta onneksemme Lappeenrannassa on erinomaiset korkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet.

Saimaan ammattiopisto Sampo tekee ansiokasta työtä paitsi Lappeenrannan myös koko maakunnankin eteen kasvattamalla ammattitaitoisia moniosaajia ja tarjoamalla laadukasta, ammatillista koulutusta kaikille kiinnostuneille ikään ja taustoihin katsomatta. Juuri elinikäistä oppimista ja laaja-alaista osaamista tukemalla voimme yhdessä vastata työelämän vikkelästi muuttuviin tarpeisiin.

Sampo on myös vahvasti kotoutumisen tukena, mikä on erityisen tärkeää varsinkin nykyisessä maailmantilanteessa. Monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta tukeva ilmapiiri ja englanninkieliset koulutusmahdollisuudet edistävät ulkomaalaistaustaisten ihmisten asettumista uuteen kotikaupunkiinsa.

Viime vuodet ja lähiajat ovat olleet monella tapaa koko maailmalle erikoisia, surullisia ja vaikeita. Hyvin toimivien asioiden ylläpitäminen ja parantaminen sekä uuden luominen ja synnyttäminen ovat kuitenkin merkkejä siitä, että suurtenkin muutosvoimien keskellä elämä ja arki jatkuvat ja tunnelin päässä on valoa.

Kiitänkin ja samalla myös onnittelen koulutuskuntayhtymää ja ammattiopistoa uuden luomisesta – eli uudisrakennushankkeesta, joka turvaa ja edistää opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia. Erityinen kiitokseni rakennuttajalle, kaikille rakentajille ja yhteistyökumppaneille, jotka olette vieneet hanketta ahkerasti ja ammattitaitoisesti eteenpäin.

Nykyaikaiset ja kestävät tilat ovat nyt harjakorkeudessa - toivotan teille kaikille menestystä koko rakennushankkeen ajaksi.