Etusivu PalvelutKaupunki kutsuu kaikki lappeenrantalaiset mukaan arvioimaan kuluvan valtuustokauden LPR2033 -strategian toteutusta
Ajankohtaista
8.1.2021 15.18

Kaupunki kutsuu kaikki lappeenrantalaiset mukaan arvioimaan kuluvan valtuustokauden LPR2033 -strategian toteutusta

Lappeenrannan kaupunki toivottaa asukkaat, kaupungin työntekijät, luottamushenkilöt ja kaikki muut sidosryhmät tervetulleiksi mukaan arvioimaan, kuinka hyvin keväällä päättyvän valtuustokauden LPR2033 -strategia on toteutunut ja siten vaikuttamaan seuraavan valtuustokauden strategian sisältöihin ja toteutustapaan. 

Joutsenon kuntoportaat437x325.jpgKuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

– Lappeenranta 2033 -strategiassa olemme valinneet strategisiksi kärjiksi kasvua ja osaamista, puhdasta ja kestävää sekä sykettä ja säpinää, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kertoo.

– Kasvua ja osaamista -ohjelmassa keskitytään nuorten työllistymisedellytysten parantamiseen ja osaamispohjaisten työpaikkojen luomiseen. Puhdasta ja kestävää -osio keskittyy energia-, ilmasto-, vesistö- ja kiertotalousasioihin.

– Sykettä ja säpinää puolestaan aktivoi asukkaita liikkumaan ja harrastamaan sekä luo edellytyksiä vetovoimaisille tapahtumille, Jarva jatkaa.

Lisäksi toimialoilla on oman toimialansa kehittämiseen tähtäävät strategiset kehittämisohjelmansa.

Mistä on kyse?

Kun strategia on tehty, sen toteutumista tarkastellaan säännöllisesti. Se toimii myös pohjana uudelle strategiatyölle. Nyt julkaistava kysely on osa tätä työtä.

– Kaupungin toimialojen ohjausryhmä päätti marraskuussa tulevan valtuustokauden strategian valmistelun käynnistymisestä, sanoo Lappeenrannan kaupungin strategiajohtaja Markus Lankinen.

– Ensimmäisiä tehtäviä ovat toimintaympäristömme muutostekijöiden arviointi sekä nykyisen strategian toimeenpanon ja sisältöjen arviointi kyselyn kautta.

Tämä kysely toteutetaan asukkaille, luottamushenkilöille, henkilöstölle ja sidosryhmille suunnattujen sähköisten kyselyiden kautta. Tulokset käydään läpi alkuvuoden tiedotus- ja suunnittelutilaisuuksissa ja hyödynnetään keväällä järjestettävissä uuden strategian toimenpidetyöpajoissa.

– Kysely on auki 17.1.2021 saakka, Lankinen sanoo.

– Toki strategiasta voi esittää kommentteja muulloinkin, Lankinen lisää.

Lappeenrannan strategiaa seurataan ja käsitellään valtuustossa vuosittain muun muassa talousarvion hyväksymisen ja tilinpäätösten yhteydessä.

– Tämän lisäksi strategian toteutus ja seuranta ovat säännöllisesti esillä luottamushenkilöiden, virkamiesjohdon ja henkilökunnan työssä, Lankinen muistuttaa.

– Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa, hän jatkaa.

Lappeenrannassa on käynnistynyt kuluvan valtuustokauden LPR2033 -strategian arviointi ja uuden valtuustokauden – LPR2037 -strategian – suunnittelu ja nyt käynnissä oleva kysely liittyy tähän työhön.

Miksi kannattaa osallistua?

Lappeenrannan strategia huomioi kaupungin ja koko kaupunkikonsernin taloudelliset realiteetit ja kehitysnäkymät ja ohjaa kaupungin taloussuunnittelua vuosittain hyväksyttävän talousarvion kautta. 

Kuntastrategiassa yleisesti, nykyisessä LPR2033 -strategiassa sekä tulevassa LPR2037 -strategiassa otetaan kantaa lappeenrantalaisten kannalta keskeisiin kysymyksiin:

  1. Lappeenrannan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
  2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
  3. kaupungin tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
  4. omistajapolitiikka;
  5. henkilöstöpolitiikka;
  6. kaupungin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
  7. elinympäristön, Lappeenrannan ja myös Etelä-Karjalan alueen elinvoiman kehittäminen.

 

– Osallistumalla strategiatyöhön jokainen voi vaikuttaa tulevien vuosien valintoihin, painottaa Lankinen.

 Linkki kyselyyn: https://response.questback.com/lappeenrannankaupunki/strategia


Lisätiedot ja kommentit:

Strategiajohtaja Markus Lankinen, Lappeenrannan kaupunki
markus.lankinen(at)lappeenranta.f, p. 040 701 7328 

Juuri hyväksytty talousarvio 2021 löytyy täältä: https://lappeenranta.fi/loader.aspx?id=3f7a1986-e455-47d1-8f0b-4a54b9df5e80

Koko strategia on täällä: https://lappeenranta.fi/fi/Kaupunkimme/Strategia