Etusivu Osallistu ja vaikutaKorvenkylän osayleiskaava 2030 on uudelleen nähtävillä ehdotuksena 3.6.-5.7.2021 ja kaavaehdotuksesta järjestetään asukastilaisuus 10.6.2021
Ajankohtaista
4.6.2021 10.17

Korvenkylän osayleiskaava 2030 on uudelleen nähtävillä ehdotuksena 3.6.-5.7.2021 ja kaavaehdotuksesta järjestetään asukastilaisuus 10.6.2021

Lappeenrannan kaupungin hallitus on asettanut uudelleen nähtäville Korvenkylän osayleiskaavan 2030 ehdotuksen. Kaava on nähtävillä kaupungin kotisivuilla sekä kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1. Kaavasta on tällöin mahdollisuus toimittaa kirjallisia muistutuksia maanantaihin 5.7. asti Lappeenrannan kaupungille postitse, asiakaspalvelukeskus Winkkiin tai sähköpostitse.

Korvenkylän alueelle laaditaan parhaillaan osayleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2030. Kaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

 

- Osayleiskaavaehdotukseen on tehty merkittäviä muutoksia, jonka vuoksi se on asetettu uudelleen nähtäville. Myös viranomaisilta pyydetään uudet lausunnot korjatusta kaavaehdotuksesta. Lisäksi kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana järjestetään kaikille avoin asukastilaisuus, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo.

 

Pimiä jatkaa, että korona-aikana kaava-asioissavoi olla yhteydessä kaavoittajiin puhelimitse, sähköpostitse tai tarvittaessa järjestettävällä Teams -etäkokouksella.

 

Osayleiskaavan aikaisempi ehdotus oli nähtävillä alkuvuodesta 2017. Kaavaehdotuksenviranomaisneuvottelun sekä saadun palautteen ja tehtyjen tarkistusten perusteella ehdotukseen tehtiin olennaisia muutoksia. Alustavaa korjattua kaavaehdotusta on esitelty asukastilaisuudessa 11.6.2019, jonka jälkeen se on tarkistettu tarvittavin osin. Tarkistusten jälkeen ehdotusta on käsitelty kaupunginhallituksessa 24.5.2021, joka on asettanut sen uudelleen nähtäville.

 

Korjatusta osayleiskaavaehdotuksesta järjestetään asukastilaisuus 10.6. klo 17-19

 

Lappeenrannan kaupunki järjestää korjatusta osayleiskaavaehdotuksesta kaikille avoimen asukastilaisuuden torstaina 10.6. klo 17-19 Teams -etäkokouksena. Tilaisuuteen pystyy liittymään osayleiskaavan verkkosivujen kautta lataamatta ohjelmaa erikseen. Lisäksi esittelyosuus julkaistaan tekstitettynä Lappeenrannan kaupungin YouTube -kanavalla.

 

Tilaisuudessa esitellään erityisesti kaavaan tehtyjämuutoksia, joita on tehty muun muassa kaava-alueen kokoon sekä rakenteeseen. Kaava-aluetta on laajennettu noin 150 hehtaaria suunnittelualueen eteläpuolella ja muutettu merkittävästi Korvenkylän osayleiskaavan ratkaisua.

 

Osayleiskaavan valmistelusta vastaava yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen kertoo, että asuminen on yleiskaava-alueen tärkein maankäyttömuoto.

 

- Merkittävimmät laajenevat asuinalueet sijaitsevat Hepoharjun lounaisosassa lähellä rautatietä, Koulutien molemmin puolin, Suuntalan alueella ja Kurenmäen alueella, Kauhanen jatkaa.

 

Olennaisimmat muutokset koskevat erityisesti Valtatie 6:neteläpuolista sekä Mannerintien ja Valtatie 6:n välisaluetta, jonne on laadittu niin sanottu kyläyleiskaava, eli rakennuslupa voidaan hakea suoraan yleiskaavan perusteella siihen osoitetuilla alueilla, Kauhanen toteaa.

 

Kyläalueet tullaan säilyttämään maaseutumaisena alueena, jossa rakentamista ohjaa osayleiskaava. Kaavassa on osoitettu uudet sekä olemassa olevat rakennuspaikat rakennusoikeuksineen, jolloin rakennuslupaa voi siis hakea suoraan yleiskaavan perusteella. Korvenkylän osayleiskaavassa varaudutaan myös kehittämään Rauhan vanhaa käytöstä poistettua asemapaikkaa henkilöliikenteelle uudessa ohjeellisessa sijainnissa.  Kaavan olisi määrä valmistua vuoden 2021 aikana.

 

Lisätietoa

 

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen, puh. 040 5755590, annamari.kauhanen@lappeenranta.fi

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040653 0745, maarit.pimia@lappeenranta.fi