Etusivu PalvelutKutsu Etelä-Karjalan yhdistystoimijoille ja yrityksille: Kulttuuripääkaupunkihaun paikallisväestötyöpaja Lappeenrannassa
Ajankohtaista
10.9.2019 11:10

Kutsu Etelä-Karjalan yhdistystoimijoille ja yrityksille: Kulttuuripääkaupunkihaun paikallisväestötyöpaja Lappeenrannassa

Kutsu: Savolainen, karjalainen vai saimaalainen? Kulttuuripääkaupunkihaun paikallisväestötyöpaja Lappeenrannassa

Kohderyhmä: Etelä-Karjalan yhdistystoimijat ja yritykset

Lappeenrannan työpaja: 25.9.2019 klo 09:00-13:00, Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39
Ilmoittautuminen: 20.9.2019 mennessä: ilmoittaudu tilaisuuteen

Järjestäjä: Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus


Haluamme kutsua teidät mukaan työpajaan, jossa pääsette kertomaan arvokasta tietoa Suur-Saimaan alueella (Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo) sijaitsevan kotipaikkasi merkityksestä teille. Työpajan erityisenä mielenkiinnon kohteena on Suur-Saimaan alueen asukkaiden paikallisidentiteetti, sen rakennusaineet ja mahdolliset eroavaisuudet maakuntien välillä. Miten karjalaisten ja savolaisten ajatukset Saimaan alueesta eroavat? Millä tavoin Saimaan järvialue ja esimerkiksi sen historia yhdistää kuntalaisia ja kaupunkilaisia? Tule kertomaan mitä kotikaupunkisi ja asuinalueesi merkitsee sinulle, ja miksi se on sinulle tärkeä? Työpajassa ideoidaan myös kulttuuripääkaupunkihankkeen tulevaisuutta – millainen on Saimaan alueen kulttuuripääkaupunkivuosi vuonna 2026? Työpajoista kerätyn aineiston tuloksia tullaan hyödyntämään Savonlinnan ja Saimaan alueen yhteisessä hakemuksessa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026.

Maakunnassa toimivat yhdistykset ja yritykset jäsenineen muodostavat yhdessä merkittävän osan alueellisesta identiteetistä. Toivomme osallistujia laaja-alaisesti kaikista yli 18 vuotta täyttäneistä henkilöistä, jotka toimivat Etelä-Karjalan alueen yhdistysten tai yritysten parissa. Paikallisten ihmisten näkemykset ovat erittäin tärkeitä kulttuuripääkaupunkiprosessissa, sillä projektin keskiössä ovat ennen kaikkea paikalliset asukkaat ja paikallisen elinvoiman kehittäminen. Yhteinen kulttuuripääkaupunkiprojekti mahdollistaa uudenlaisia keinoja alueelliselle yhteistyölle, elinvoiman lisäämiselle ja yhteiselle tekemiselle koko Itä-Suomen alueella.

Työpajojen alustava aikataulu:

Klo 8:45 Ilmoittautuminen
9.00-9:30 Kulttuuripääkaupunkiprojektin esittely ja alustus työpajatyöskentelyyn, Katja Pasanen
9.30-10.00 Työpajatyöskentelyä
10:00-10:30 Kahvit ja pientä purtavaa
10:30-12:30 Työpajatyöskentely jatkuu
12.30-13.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen

Työpajaan mahtuu mukaan 30 henkilöä. Toivomme, että työpajaan osallistuvilla henkilöillä on useamman vuoden sidos Saimaan alueeseen. Lisäksi toivomme, että lähetätte kutsun eteenpäin erityisesti Etelä-Karjalan alueella verkostoissanne toimiville yhdistyksille, yhdistyksenne jäsenille, yrityksille, yksityishenkilöille ja muille sidosryhmille.

Pyydämme teitä ilmoittautumaan Lappeenrannan tilaisuuteen viimeistään 20.9.2019 mennessä kahvitarjoilun järjestämiseksi.


Taustaa: Saimaan vesistön äärellä sijaitsevat neljä maakuntaa (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala) hakevat vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi Savonlinnaa ja sen ympäröimää Suur-Saimaan aluetta. Koko Itä-Suomen yhteinen projekti tunnetaan nimellä Saimaa-ilmiö. Projektin seuraava päämäärä on yhteisen hakukirjan luovuttaminen Opetus- ja kulttuuriministeriölle toukokuussa 2020. Itä-Suomen yliopiston ”Tutkimuksella tukea - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026” -hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa ja selvityksiä kulttuuripääkaupunkihakukirjan kirjoittamisen tueksi.

Lisätietoja työpajoista tai tutkimushankkeesta: 
Katja Pasanen, projektipäällikkö, p. 050 439 0925, katja.pasanen(at)uef.fi
Jarkko Kääriäinen, projektityöntekijä, p. 050 478 0882, jarkko.kaariainen(at)uef.fi

Tutkimuksella tukea - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi -hanke
Saimaa ilmiö - Savonlinna 2026

#savonlinna2026 #lakeland2026 #saimaailmiö2026 #ecoc2026