Etusivu PalvelutKuulutus maa-aineslupahakemuksesta Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Savitaipale
Ajankohtaista
16.7.2020 8.00

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Savitaipale

KUULUTUS

Ilmoitus maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen vireilletulosta.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

16.7.2020

 

Tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen/ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 23.7.2020.

 

Hakija

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy

 

Toiminta

Hakija hakee lupaa soran ja hiekan ottoon tilalla Karhunmäki 2:190 Savitaipaleen Säänjärven kylässä. Ottamisalueen pinta-ala on 7 ha ja haettava kokonaisottamismäärä 250 000 m3. Lupaa haetaan maa-aineslain 21 §:n mukaan muutoksenhausta huolimatta.

 

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 16.7 – 24.8.2020 Lappeenrannan kaupungin

verkkosivuilla osoitteessa https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Kaupungin-kuulutukset sekä Savitaipaleen kunnan verkkosivuilla

osoitteessa https://www.savitaipale.fi/hallinto/ilmoitustaulu

 

Asiakirjojen nähtävilläpito

Hakemus/ilmoitus asiakirjat ovat nähtävillä 16.7.- 24.8.2020 Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Ymparistovalvonta-ja-lupa-asiat sekä kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

 

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen lupalautakunnalle viimeistään 24.8.2020. postitse: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta tai sähköpostilla: ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi

 

Muistutuksessa tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

  • muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • diaarinumero LPR/974/10.03.00.10/2020
  • kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee
  • yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
  • muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
  • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu
  • selvitys asiamiehen toimivallasta.

Lisätietoja antavat

Päivi Uski p. 040 547 7357

paivi.uski(at)lappeenranta.fi