Etusivu PalvelutKuulutus maa-aineslupahakemuksesta Pekka Heimala, Lappeenranta, Lyytikkälä
Ajankohtaista
24.1.2020 8.00

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta Pekka Heimala, Lappeenranta, Lyytikkälä

VIREILLÄOLOSTA ILMOITTAMINEN

Maa-aineslaki § 13

Hallintolaki § 41


Lupalautakunnalle on saatettu vireille seuraava lupahakemus maa-ainesten ottamiseen:

Pekka Heimalan hakemus Lappeenranta, Lyytikkälä, tila Rasamäki (405-448-1-22) hiekan ja soran ottamiseen. Ottamisalueen pinta-ala on 0,8 ha ja haettu kokonaisottamismäärä on 15 000 ktrm3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Hakija hakee MaL 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Hakemuksesta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin verkkosivulla 24.1 – 24.2.2020 välisenä aikana ja tänä aikana lupahakemus liitteineen on nähtävillä sähköisesti linkin https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Ymparistovalvonta-ja-lupa-asiat kautta sekä sähköisiin asiakirjoihin voi tutustua Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat jättää asiasta kirjallisen selvityksen 24.2.2020 mennessä ympäristötoimeen osoitteeseen:

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

PL 302

53101 Lappeenranta

Lappeenrannassa 22.1.2020


LUPALAUTAKUNTA