Etusivu PalvelutKuulutus vuoden 2021 kuntavaalien kotiäänestykseen ilmoittautumisesta sekä laitosäänestyksestä
Ajankohtaista
30.4.2021 18.00

Kuulutus vuoden 2021 kuntavaalien kotiäänestykseen ilmoittautumisesta sekä laitosäänestyksestä

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään 1.6.2021 ennen kello 16.00 Lappeenrannan kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen: asiakaspalvelukeskus Winkki kaupungintalo, puh. (05) 616 2220, sähköposti winkki@lappeenranta.fi. Keskusvaalilautakunnan osoite on Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Lisäksi keskusvaalilautakunta on jo lähettänyt ilman eri pyyntöä kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita sellaisille äänioikeutetuille, jotka ovat vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa äänestäneet kotonaan.

Laitosäänestys

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa vaalitoimikunnan asianomaisen laitoksen ilmoitustaululla erikseen kuuluttamina aikoina, yhtenä tai kahtena päivänä.


Lappeenrannassa 22. päivänä huhtikuuta 2021

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Tapio Suonio Raija Tokkola
puheenjohtaja sihteeri

 

Laitosäänestyspaikat Lappeenrannassa 2021

Armilan kuntoutuskeskus, Armilankatu 44, 53100 Lpr
Esperi Hoitokoti Pappilankoti, Ierikankuja 1, 54100 Joutseno
Esperi Joutsenon Suvanto, Pytinkitie 59, 54100 Joutseno
Etelä-Karjalan keskussairaala, Valto Käkelän katu 1, 53130 Lpr
Hoivakoti Hopeahelmi, Ruukinmäentie 5, 53100 Lpr
Hoivakoti Wilhelmiina, Kotkankatu 1, 53850 Lpr
Juurakkokadun palvelukodit Hulda ja Kaarle, Juurakkokatu 3, 53850 Lpr
Kasarminportin palvelutalo, Valtakatu 6, 53600 Lpr
Kosenkotiyhdistyksen palvelukeskus, Pappilantie 1, 54410 Ylämaa
Tapionrinne, Koskentie 2 A, 54400 Ylämaa
Laurankoti, Hallituskatu 17- 19, 53300 Lpr
Lehmuskoti, Armilankatu 33, 53100 Lpr
Leivontien palvelukoti, Leivontie 4, 54100 Joutseno
Mattilan asumisyksikkö, Mattilantie 1, 53650, Lpr
Mehiläinen Oy/Lappeenkoto, Korpisuonkatu 6, 53850 Lpr
Oljamikoti, Rintalankatu 2, 53100 Lpr
Onnelantien palvelutalo, Onnelantie 32, 53500 Lpr
Ortamonpuiston palvelukoti, Läntinen kanavatie 53, 53300 Lpr
Palvelutalo Kangasvuokko, Välskärintie 4,54100 Joutseno
Penttiläntien palvelukoti, Penttiläntie 19, 54100 Joutseno
Pienniemenkadun palvelukoti, Pienniemenkatu 3, 53850 Lpr
Ryhmäkoti Siltala, Rintalankatu 2 A ja 2B, 53550 Lpr
Sammonkoti 1 ja 2, Hietakallionkatu 5, 53850 Lpr
Saarni, Kyllikinkatu 6, 53900 Lpr
Satakieli, Korpimetsänkatu 3, 53850 Lpr
Toivokoti, Lönnrotinkatu 5, 53600 Lpr
Veljeskoti, Snellmaninkatu 25, 53100 Lpr
Veteraanien palvelutalo, Joutsenkuja 6, 54100 Joutseno
Wilmankoti, Valtakatu 58, 53100 Lpr
Välskäri, Välskärintie 2, 54100 Joutseno