Etusivu PalvelutKuulutus yhtenäislupahakemuksesta/Taipalsaari
Ajankohtaista
9.9.2019 23:00

Kuulutus yhtenäislupahakemuksesta/Taipalsaari

YIT Teollisuus Oy (yhteyshenkilönä lupahakemuksessa, Lasse Vilhunen p. 020433111) on jättänyt lupalautakunnalle yhtenäislupahakemuksen Taipalsaaren kunnan alueella kiinteistöille Kulmala (831-437-1-109) ja Kukkola (831-432-1-182). Hakemus koskee maa-aineslain 4 §:n mukaista soran ja hiekan ottamista ja varastointia sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista soran murskausta. Suunnittelualueen pinta-ala on 19 ha ja kaivettavan alueen pinta-ala 14,3 ha. Kaivettavien maamassojen kokonaismäärä on 740 000 m³ ja murskattavan materiaalin määrä n. 700 000 t. Hakemus sisältää selvityksen hankkeesta ja toimintasuunnitelman.

Asiakirjat ovat nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa 16.9 – 16.10.2019 välisenä aikana osoitteessa Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta ja Taipalsaaren kunnan virastolla osoitteessa Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari virastojen aukioloaikoina.

Hakemuksella on haettu lupaa aloittaa toiminta ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesti ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen lupalautakunnalle määräaikaan mennessä. Mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta tai sähköpostilla ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi. Muistutus tulee jättää viimeistään 16.10.2019.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutunen p. 0400 817 636.

Lappeenrannassa 16.9.2019

LUPALAUTAKUNTA