Etusivu PalvelutKuulutus ympäristölupapäätöksen rauettamisesta/35 Lapvesi
Ajankohtaista
14.11.2019 17.00

Kuulutus ympäristölupapäätöksen rauettamisesta/35 Lapvesi

Ympäristötarkastaja on tehnyt 13.11.2019 § 35 ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen päätöksen, joka koskee kiinteistöllä 405-35-161-10 harjoitettua allaspeittausta koskevan ympäristölupapäätöksen rauettamista. Rauettamista haki nykyinen toimija Laitex Oy.

Päätöksen antopäivä on 18.11.2019, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 15.11 – 17.12.2019 viraston auki-oloaikana Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, osoitteessa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi.

Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä.

Lappeenrannassa 13.11.2019


LUPALAUTAKUNTA