Etusivu PalvelutKuulutus ympäristölupapäätöksestä: Muukon ampumaratakeskuksen toiminnan muutos Saarnialan kylä, Lappeenranta
Ajankohtaista
20.1.2020 8.00

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä: Muukon ampumaratakeskuksen toiminnan muutos Saarnialan kylä, Lappeenranta

Lupalautakunta on tehnyt 14.1.2020 § 6 ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen ympäristölupapäätöksen, joka koskee Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimen ylläpitämää Muukon ampumaratakeskuksen toimintaa Lappeenrannan kaupungin Saarnialan kylässä tiloilla 1:17, 9:0, 7:23 ja 7:25. Hakija on saanut luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutus päätöksestä on julkaistu Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla 20.1.2020, jolloin tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisusta eli 27.1.2020.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla 20.1 – 27.2.2020 välisenä aikana linkin https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/6/475 kautta Lupalautakunta 1/2020 pöytäkirjaan sekä Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Päätökseen voi hakea muutosta viimeistään 27.2.2020 mennessä valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi.

Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

 

Lappeenrannassa 17.1.2020


LUPALAUTAKUNTA