Etusivu PalvelutKuulutus ympäristölupapäätöksestä Pikkala Holding Oy, Pajarila
Ajankohtaista
16.6.2020 10.00

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä Pikkala Holding Oy, Pajarila

Lupalautakunta on tehnyt 9.6.2020 § 54 ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupapäätöksen, joka koskee jätteen vastaanottoa ja käsittelyä sekä betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämistä Lappeenrannan kaupungin Pajarilassa osoitteessa Pikkalanlähteenkatu 6. Päätös on tehty muutoksenhausta huolimatta.

Päätös katsotaan tulleen asianomaisten tietoon 7. päivänä kuulutuksen julkaisusta eli 22.6.2020.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Lappeenrannan kaupungin 11.6. – 22.7.2020 välisenä aikana osoitteessa https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/lappeenranta/6/582 sekä Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi.

 Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

 Valitusaika on 37 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä.

 

Lappeenrannassa 16.6.2020

 

LUPALAUTAKUNTA