Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousKaupungin kuulutuksetKuulutus ympäristöluvan rauettamispäätöksestä Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Fazer lämpölaitos
Valitse taso
Ajankohtaista
13.9.2021 23.59

Kuulutus ympäristöluvan rauettamispäätöksestä Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Fazer lämpölaitos

KUULUTUS

 

Asia

Ympäristönsuojelulain 88 § mukainen ympäristölupapäätös ympäristöluvan rauettamiseksi.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

14.9.2021

 

Päätös

Ympäristötarkastaja 14.9.2021 § 18/2021

 

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 20.9.2021

 

Hakija

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

 

Toiminnan sijainti

Laitos on sijainnut Lappeenrannassa kiinteistöllä nimeltä Fazer lämpölaitos. Laitoksen osoite on Valtakatu 2 53100 Lappeenranta

 

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Ympäristötarkastaja päättää rauettaa Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n Fazer Oy:n kiinteistöllä sijaitsevan lämpölaitoksen toimintaa koskevan Lappeenrannan Ympäristö- ja rakennuslautakunnan myöntämän ympäristöluvan (annettu julkipanon jälkeen 13.4.2005).

Toiminnan lopettamiseen liittyen ei ole tarpeen asettaa velvoittavia määräyksiä

 

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 14.9. – 20.10.2021 Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Kaupungin-kuulutukset

 

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä sähköisesti 14.9. – 20.10.2021 Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Viranhaltijapaatokset sekä kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

 

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 20.10.2021.

 

Lisätietoja antavat

Päivi Uski, p. 040 547 7357

sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi